Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Vännäs

Varför ska väljarna rösta på er?

Liberalerna är ett modernt parti i tiden. Vi följer alltid med i vad som är aktuellt och vi jobbar för lösningar även för de komplexa problemen. I Vännäs vill vi att varje individ ska har möjligheter att växa och utvecklas - utifrån sina egna förutsättningar. För detta är skolan väsentlig och även på ålderns höst ska man ha möjligheter att göra fria val för sin vardag.

Våra viktigaste lokala förslag

Satsa på fritiden - fortsätt utveckla vinteraktiviteter i Vännäs

Vännäs har fantastiska möjligheter att bli en fullfjädrad vinterort. Liberalerna vill satsa på ytterligare utveckling av området runt Middagsberget, att stimulera längdåkning i hela kommunen och se över en långsiktig strategi för hur vintersporter kan bli en magnet som lockar unga som gamla till uteaktiviteter.

Trygga skolvägar och cykelvägar

Liberalerna vill se till att cykelbanor byggs ut i hela kommunen, även ut mot byarna. I lokala Vännäs behöver vi fler trottoarer, för att få en säkrare trafiksituation både för den som promenerar och kör bil.

Inför kulturskola i Vännäs

Vännäs har en fantastisk musikskola. Liberalerna vill bredda kulturen för barn, och öppna för att även kunna erbjuda teater, konst, dans och andra inslag på liknande sätt som för musik.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Liberalerna vill ha allianspolitik och vara med och styra Vännäs. Det är dags för ett maktskifte.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi vill samverka för ett mer liberalt Vännäs med en god utveckling.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Vännäs

Kommunen ska planlägga för fler villatomter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Vännäs är attraktivt och vi måste hinna få fram tomter i bra områden i Vännäsby och i Vännäs för ökad inflyttning.

Kommunen ska säga nej till ytterligare vindkraftsbyggen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig För stor påverkan på den biologiska mångfalden samt stör renskötsel. Havsbaserad vindkraft är bättre

Vännäs kommun ska stoppa planerna på att bygga om centrum

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vännäs behöver en upprustning av utemiljön och vi behöver säkra och trygga platser för våra invånare.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi har full tilltro till att kostansvariga tar fram välkomponerade och näringsriktiga menyförslag, som också står för hållbarhet. Barnens skolluncher bör inte vara plattform för signalpolitik.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Företagare och entreprenörer är mycket viktiga för Vännäs - det skapar jobb! Kommunen ska inte konkurrera där lokala företagare kan skapa arbetstillfällen.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är redan idag svårt att få tillräckligt med personal inom äldreomsorgen. Liberalerna vill att det ska vara en god arbetsmiljö för den viktiga personalen inom äldrevården. Det finns risk att förslaget leder till att personalen som är kvar får springa ännu fortare och göra mer jobb.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är jätteviktigt att möjligheten till folkomröstning finns, för de frågor som passar för folkomröstning. Men det är också viktigt att Vännäsborna kan påverka partier genom sina åsikter. Det blir mer långsiktigt och förutsägbart på det viset.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Varje äldre person ska känna sig trygg med att personalen som kommer förstår och kan göra sig förstådd. Kommunen ska stötta och stärka personal som behöver mer språkkunskaper.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Detta är en självklarhet.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är viktigt att det finns små och billiga bostäder i Vännäs. Däremot kan inte kommunen subventionera hyresmarknaden på bekostnad av de privata fastighetsägare som finns och kan vilja komma till Vännäs.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det har funnits exempel på små lokala företag i Vännäs som velat ta på sig hemtjänstuppgifter, men det är inte tillåtet. Liberalerna vill värna varje äldre persons valfrihet, och se till att lokala företagare har möjlighet att utvecklas.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kommunen kan underlätta kring infrastrukturen, men det bör vara energibolag som tillhandahåller elen och ser till att det går att ladda bilen.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: I glesbygd kan det behövas mer inslag av fristående aktörer för att nå en likvärdig skola eller förskoleverksamhet.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Vännäs åker snålskjuts på Umeå gällande kulturen. Vi vill säkra framförallt kultur för barn, genom införande av kulturskola, att bredda från musik till flera kulturformer. Detta för att barnfamiljer ska kunna få ett bra utbud på plats i Vännäs.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Att Vännäs ligger oerhört högt i skattesats är inte rimligt med tanke på förutsättningarna - stor inflyttning, närhet till Umeå och mycket goda pendlingsmöjligheter, liten yta och en ung befolkning.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Vännäss val:

 • Minska barngrupperna i kommunens förskolor
 • Prioritera vård och skola i budgeten
 • Servera mer närproducerad mat i skolor och på äldreboenden