Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Vänersborg

Varför ska väljarna rösta på er?

Skolan först, ökade resurser för bättre skolresultat. Fler behöriga lärare i klassrummen, andelen barn i förskolan ska öka. Undervisningen i klassrummet ska präglas av ordning och reda. Omsorg, Trygghet och äldrefrågor, ökat inflytande över boendesituationen, förbättrat servicestöd till äldre, stärkt anhörigstöd och cityvärdar/trygghetsvärdar i samarbete med frivilliga och polisen.

Våra viktigaste lokala förslag

Skolan först

Finns i beskrivningen ovan.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej!

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi har under mandatperioden som gått samarbetat med Moderaterna och KD och vi ser gärna att det samarbetet fortsätter

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

I sakfrågor kan vi samarbeta med alla partier. Ej styra med SD.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Vänersborg

Övervakningskameror ska sättas upp på flera offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Tyvärr behövs det även här i Vänersborg. Vi är inte förskonade från bråk och våld i vår stad heller.

Kommunen ska ordna en legal street race-bana

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: *Tycker inte att det behövs, här behöver vi tänka på miljön, då ska vi inte ha street-race som släpper ut avgaser. Skulle vi börja med det ska det i så fall vara med elbilar.

Kollektivtrafik i kommunen ska vara gratis för pensionärer

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Våra grannkommuner har det och då borde det även vara så i Vänersborg

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Alla barn ska ha möjlighet att få äta kött i skolan.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Privata näringslivet har nog med konkurrens utan att kommunen också ska göra det.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Förmodligen skulle det kosta ganska mycket, bland annat för att personalstyrkan skulle behöva utökas för att det ska vara möjligt att genomföra

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Hög prioritet, mycket viktigt att våra omsorgstagare blir förstådda och förstår den personal de möter.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Åter kostnaden skulle blir för hög.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi behöver framför allt fler trygghetsboenden, tror att det skulle kunna bli bra med privata aktörer.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi värnar om asylrätten.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi värnar om asylrätten

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Det räcker med de friskolor vi har.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Utan kultur ett väldigt fattigt samhälle.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Vi anser att skatten är hög nog som den är.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Vänersborgs val:

 • Anställa fler lärare i kommunens skolor
 • Renovera idrottshuset i Torpa
 • Starta jourklasser för elever som stör studieron