Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Vallentuna

Varför ska väljarna rösta på er?

Liberalerna är skolpartiet. Vi sätter alltid skolan först. För allt börjar med en bra skola. Och att lyckas i skolan ger möjlighet att bestämma över sitt eget liv. Därför ska fler elever gå ur grundskolan med höga betyg och fler elever ska ta studenten. Vi vill också arbeta mer med psykisk hälsa. Både genom att bryta äldres ensamhet och satsningar på elevhälsan.

Våra viktigaste lokala förslag

ALLA SKOLOR SKA HA ETT BEMANNAT SKOLBIBLIOTEK

Alla skolor ska ha ett bibliotek nära eller i skolan med tillgång till bibliotekarie som tillsammans med läraren kan arbeta aktivt med lässtödjande arbete. Genom sin kunskap om utbudet av lämplig litteratur för alla åldrar, både klassiker och nyutgivet, är bibliotekarier experter på att locka även den som inte gillar att läsa till passande böcker.

Stärk elevhälsan

Det ska vara enkelt att få hjälp för den som mår dåligt eller behöver extra stöd i skolan. Alla elever ska få komma på elevhälsosamtal för att etablera kontakt med elevhälsan. Skola, socialtjänst och sjukvård ska samarbeta bättre för att hjälpa barn och unga, så att de får den hjälp de behöver.

Spetsklasser och handlingsplan för särbegåvade elever. Särskilt stöd vid behov.

Särbegåvade elever ska ges sådana utmaningar och sådan stimulans att de inte tappar intresset för skolan eller behöver byta skola för att få rätt undervisning. En handlingsplan för särbegåvade elever ska tas fram. Det behövs fler spetsklasser i eller nära Vallentuna och inom fler ämnen än idag. Samtidigt ska det finnas särskilt stöd och särskilda undervisningsgrupper för elever som behöver det.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Inte något som avgörs på lokal nivå. Dock är de politiska partiernas storlek annorlunda lokalt, så det krävs troligen inte samarbete utanför alliansen för att nå majoritet.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

De mest naturliga samarbetspartnerna är de andra allianspartierna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Inga formella beslut, men V och SD är osannolika partners.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Vallentuna

Kommunens bostadsbolag ska bygga fler hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Össebyhus är för litet för att klara av större investeringar och har små möjligheter att hålla hyrorna nere. Så länge det finns privata investerare som vill bygga hyresrätter bör därför detta bejakas.

Fler pendlarparkeringar ska byggas för att underlätta kollektiva resor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska starta fler spetsklasser inom olika ämnen i skolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Skolan ska vara en utmaning för alla elever, även de allra duktigaste. Den som har talang för matematik eller språk ska kunna välja en spetsutbildning precis som den som har talang för idrott eller för musik. Vallentuna bör ansöka om att få starta spetsklasser med särskilda antagningsprov i ett eller flera ämnen. Vi vill också att det ska finnas spetsklasser i fler ämnen i närheten av Vallentuna

Kommunen ska verka för att en närpolisstation ska öppna i Vallentuna

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det vore bra med en närpolisstation i Vallentuna, men det är inget vi beslutar om lokalt, utan bestäms av Polisen. Liberalerna vill ha en närvarande polis men anser det viktigare med poliser som är närvarande i bilar och till fots ute i kommunen, än att de har sina skrivbord här.

Kommunen ska ta fram en klimatfärdplan för att underlätta för miljöarbetet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: I princip finns redan detta i och med att vi vet hur stor klimatpåverkan Vallentuna har idag och hur mycket den måste minska över tid. Vi vill däremot konkretisera detta med tydligare delmål för de olika utsläppen.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Teknisk utveckling arbetsverktyg och större variation i arbetsuppgifterna är ett bättre sätt att göra arbetet mindre slitsamt och därmed möjligt för anställda att arbeta heltid.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är viktigt med bra svenska, även om de äldre som får omsorg också kan behöva andra språk. I de fall språket inte är tillräckligt bra hos de anställda är det viktigt att arbetsgivaren ser till att utbildning erbjuds så att svenskan snabbt kommer upp i god nivå.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kommunen ska se till att det är möjligt och lätt att etablera laddstolpar. T ex behövs snabbladdare centralt i Vallentuna och längs E18. Men kommunen själv ska inte börja sälja el utan laddstolparna bör, precis som idag, ägas och drivas av privata företag.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vallentuna har jämförelsevis mycket goda förutsättningar att ta emot och integrera flyktingar. Här är arbetsmarknaden god och det finns bra möjligheter att lära sig svenska.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Vi tycker det är viktigt att kunna välja skola. För alla barn är olika och det behöver skolor också vara. Men alla skolor ska vara bra skolor. Utan hög kvalitet och goda resultat ska det inte vara möjligt att göra vinstutdelning.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: En låg skatt är bra. Just nu prioriterar vi dock satsningar på skolan och psykisk hälsa och både unga och äldre framför en skattesänkning.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Vallentunas val:

 • Bygga fler gång- och cykelvägar
 • Ge elevhälsan ökade resurser
 • Höja skolpengen i kommunen