Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Vaggeryd

Varför ska väljarna rösta på er?

En röst på liberalerna värnar den politiska mitten och de liberala värderingarna. De värderingar som den demokratiska världen är uppbyggd på. Liberalerna är socialliberala och vill att samhället alltid ska ha ett skyddsnät för de svaga.

Våra viktigaste lokala förslag

Rusta upp skolan

Lägga mer resurser på att bygga och renovera skollokaler. Vi vill också arbeta för en bättre skolarbetsmiljö och att alla elever ska uppnå sin fulla potential.

Bygga ny simhall i Vaggeryd

Att renovera befintlig simhall blir i förlängningen dyrare.

Underlätta bostadsbyggandet

Arbeta för att bostadsbyggandet ska ske över hela kommunen.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi förespråkar inte skattesänkning.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Eftersom chansen till majoritetsstyre inte finns så kommer samarbete i första hand sökas med centern, moderaterna och kristdemokraterna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi har inte dragit några röda linjer.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Vaggeryd

Kommunen ska endast fokusera på kärnverksamhet för att hålla budget

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kultur och fritid är inte kärnverksamhet men är till viss del ändå viktigt

Kommunen ska hitta en modell för att bygga billiga bostäder

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är bättre om bostadsmarknaden får sköta detta.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: På lång sikt bör detta ske.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Protein är bra för tankeverksamheten.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Detta skulle betyda att vi behöver utöka antalet anställda med 25 %. Det är redan nu dålig tillgång på kompetent personal.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Medborgarna har valt ombud för att sköta kommunens ärenden mellan valen. För att kommunen ska kunna skötas effektivt krävs kunskap och ett metodiskt framåtskridande.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är mycket viktigt att kommunikationen mellan de äldre och personalen fungerar.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Gäller friskolor som erhåller skolpeng.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Här är det viktigt att kvalitén säkerställs.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det finns inga kommunala bensinstationer. Varför ska vi ha kommunala laddstolpar?

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Flyktingar bör spridas över hela landet på ett sätt som gynnar deras framtida behov av att försörja sig själva.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Hur mycket friskola som ska finnas är inget som ska regleras av politiker.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Vaggeryds val:

 • Bygga en ny simhall i Vaggeryd
 • Lägga mer resurser på att bygga och renovera skollokaler
 • Planlägg nya bostadsområden i hela kommunen