Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Upplands Väsby

Varför ska väljarna rösta på er?

Liberalerna är det hållbara socialliberala alternativet i Upplands Väsby. Vi arbetar för individuell frihet, för att ansvar och ansträngning ska löna sig och att det ska finnas ett socialt skyddsnät när vi behöver hjälp. Vi sätter skolan och förskolan först. I Väsbys skolor ska alla elever nå sin fulla potential och mötas av höga förväntningar och rätt stöd från skickliga lärare i bra miljö.

Våra viktigaste lokala förslag

I Väsbys skolor når eleverna sin fulla potential

Liberalernas sätter skolan först. I Väsbys skolor ska alla elever nå sin fulla potential, mötas av höga förväntningar och rätt stöd från skickliga lärare i bra miljöer. Samarbetet mellan skola, socialtjänst och föreningsliv ska öka, elevhälsan stärkas, rätt stöd ges, spetsklasser ska finnas, akutskola startas och fler pedagoger tillsättas i förskolan- där kunskapsresan börjar.

En kvalitetssäkrad omsorg för ökad frihet, självständighet och egenmakt

Att öka människors frihet, självständighet och egenmakt är centralt för Liberalerna, särskilt inom omsorgen. Det är alltid den enskildes behov som styr vilka insatser som erbjuds och vi vill att större hänsyn tas till ensamhet och otrygghet. Liberalerna vill bl.a. öka kvaliteten, säkra heltid som norm, inrätta funktionen Äldreombudsman som bevakar frågor för äldre och de med funktionsnedsättning.

En rik fritid, med mer kultur och idrott, ger ökad frihet för Väsbyborna

Alla barn och unga ska kunna delta i idrotten och inom kulturen, även barn med funktionsnedsättning. Kulturskolan, naturskolan, biblioteket och föreningslivet är så viktiga och vi vill värna och utveckla dem vidare. Vi vill bl.a. öka samarbetet mellan föreningsliv och skola genom särskilt föreningsbidrag, utreda möjlighet till multisporthall och skapa fler badplatser vid sjöar och nya plaskdammar.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill ingå i samma sammansättning som nu, en Väsbyallians med Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och det lokala partiet Väsbys Bästa.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kommer inte ingå i ett styre med Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Upplands Väsby

En kommunal hemtjänst ska inrättas och kunna väljas bland övriga aktörer

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vilken aktör det är som ansvarar för hemtjänsten är inte det som avgör att omsorgen håller hög kvalitet. Vi är för en mångfald av aktörer, och vill säkra kvaliteten, men har inte som förslag att inrätta en kommunal hemtjänst. Vi ser gärna att en idéburen hemtjänst etablerar sig i kommunen.

Ett nytt bibliotek ska byggas på platsen för gamla medborgarhuset på Centralvägen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi liberaler vill ha ett stort, nära och tillgängligt bibliotek i Upplands Väsby och vill utveckla biblioteket. Att ha det centralt, där människor rör sig är absolut positivt. Det måste inte vara på platsen för gamla medborgarhuset, men det är ett bra förslag.

Nybyggnation i Upplands Väsby ska ske i äldre stil snarare än i modern stil

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi liberaler är för en mångfald av bostadsbebyggelse och ser gärna både den äldre och moderna stilen i våra bestånd. Eftersom attraktiviteten ökar med vacker bebyggelse och trivseln därmed kan öka, är det mycket bra att bygga i klassisk stil som våra medborgare dessutom varit med och tyckt till om genom medborgardialog.

Det ska vara förbjudet att tigga i Upplands Väsby

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Att förbjuda tiggeri är att förbjuda fattigdom. Det kan vi liberaler inte acceptera. Vi ska istället arbeta för att ingen ska behöva tigga och för att komma till bukt med människohandel och annat som kan vara förknippat med tiggeri, i samarbete med andra länder.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi ska ta emot den kvot vi blir tilldelade och ska säkerställa att de som kommer till Väsby blir väl integrerade i vårt samhälle genom en bra skola, goda möjligheter till arbete och språkstudier.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Att säkra att äldre personer inom omsorgen får kvalitativ omsorg och blir lyssnade på är av yttersta vikt. Att personalen kan svenska är absolut ett krav och vi tycker att det är viktigt att säkerställa det.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Alla skolaktörer ska delta på samma villkor när det gäller att ta emot elever inom Upplands Väsby kommun.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi liberaler uppmuntrar blandad bebyggelse och blandade boendeformer. Att tillhandahålla hyresrätter till ett rimligt pris är absolut nödvändigt, på samma sätt som vi förespråkar att vi ska ha fler äganderätter för att möjliggöra för dem som vill äga sitt boende.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är viktigt att vi som kommun ligger i framkant när det handlar om klimatomställningen, men det är också viktigt att näringslivet och marknaden är med och driver förändringen. Vi ser positivt på anläggning av fler laddstolpar för att säkerställa tillgång på laddning av elbilar via det kommunala bostadsbolaget, via bostadsrättsföreningar och andra aktörer.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi har en representativ demokrati, vilket innebär att medborgarna vid valet röstar fram de kandidater de tror kan driva Upplands Väsby i rätt riktning. Resultat av folkomröstningar är inte bindande och det finns andra möjligheter att påverka, utöver folkomröstning, för att föra dialog med medborgarna. Det finns t.ex. möjlighet att lämna medborgarförslag och kommunen håller ofta medborgardialoger.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Det finns inte en magisk gräns för hur stor andel av skolorna som ska vara fristående. Vi är glada att så många fristående skolor valt att etablera sig i kommunen och vi tror på valfrihet. Det viktiga är att kvaliteten är hög oavsett vilken aktör som driftar skolan. Men vi vill också ha fler kommunala skolor, för att säkra tillgången på skolplatser, ha bred valfrihet och för kommunens rådighet.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Vi liberaler tycker att kulturen är oerhört viktig och tycker att det är viktigt att barn och unga har nära till kultur, både instrument, konst, teater och dans. Vi tycker också att det är viktigt att biblioteket är ett kulturcentrum. Att ha offentlig konst i kommunen är också något som höjer attraktiviteten och trivseln i kommunen.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Upplands Väsbys invånare ska betala så lite som möjligt i skatt, men med bibehållen välfärd.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Upplands Väsbys val:

 • Bygga fler idrotts- och spontanidrottsanläggningar
 • Minska barngrupperna i kommunens förskolor
 • Öka elevhälsans resurser