Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Uddevalla

Varför ska väljarna rösta på er?

Liberalerna är det borgerliga partiet där skolan, jämställdhet, mänskliga rättigheter, vården, assistansen, det fria skolvalet, miljön med mera kommer i främsta rummet.

Våra viktigaste lokala förslag

En jämlik skola som sätter kunskap och varje enskild elev i centrum

Skolan har alltid varit Liberalernas viktigaste fråga och är så alltjämt. Vårt mål är att förstatliga skolan och stärka valfriheten genom det fria skolvalet. Vi vill att detta också ska gälla förskolan. Vi vill också ge tillbaka lärarens ledarskap i klassrummet för att skapa förutsättning för ordning och ro.

Integration - alla ska få en chans att komma in i samhället

Vi vill införa förortslyftet i Uddevalla. Detta innebär att vi vill öka inflytande genom att fokusera på samhällsundervisning och språkundervisning. Vi måste också få människor i arbete snabbare, dvs att tiden från uppehållstillstånd till självförsörjning förkortas drastiskt. Rättsväsendet måste få större resurser till brottsbekämpning i utsatta områden så att folk kan känna sig trygga.

Uddevalla ska växa och frodas

Uddevalla centrum och Ljungskile centrum måste ges möjligheter att växa och ha en levande stadskärna. Landsbygden måste ges förutsättningar så att folk vill och kan bosätta sig där.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vår målsättning är att Uddevalla ska styras av en borgerlig majoritet efter valet 2022.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi vill först invänta valresultatet.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Uddevalla

Kommunen ska verka för småskaliga kärnkraftverk i Uddevalla

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kärnkraften är idag en säker energikälla som inte stör omgivningen i form av buller och föroreningar. Vi behöver tillförlitlig energi året runt.

Asylsökande ska få bosätta sig var de vill i Uddevalla

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Möjligheten att själv bestämma var man vill bo ska fortsatt vara stor, men hänsyn behöver också tas till integration och skapa möjligheter att komma in i samhället på ett bra sätt.

Planerna på att bygga nya Ljungskileskolan vid Hälle lider ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det finns i dagsläget inget politiskt förslag till en ny placering. Innan det ens blir en fråga i fullmäktige att ta ställning till har värdefull tid passerat. Vi vill att barnen ska få en bra skola att gå i utan att behöva bussas till andra delar av kommunen. Det ska inte finnas någon trafik genom skolan när eleverna vistas där. Om detta inte kan lösas måste vi flytta skolan.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vissa kommunala bolag bör finnas kvar med hänvisning till samhällsintresse och beredskap. Men många bolag går idag med förlust, flera bolag bedriver verksamhet som är utanför kommunens kärnverksamhet. Vår inställning generellt är att kommunen inte ska konkurrera med varken föreningslivet eller näringslivet.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kommunen behöver se över arbetsvillkor och arbetstider, men ett generellt införande av sex timmars arbetsdag för just äldreomsorgen är inte rätt väg att gå. Vi behöver ta ett helhetsgrepp över hela kommunens tjänster och arbetsvillkor.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Det är viktigt att man som brukare av hemtjänst och äldreomsorg känner sig trygg med personalen som vårdar en. Att kunna förstå varandra är en stor del av den tryggheten. Därför tycker vi att det är viktigt att alla som arbetar inom hemtjänst och äldreomsorg pratar bra svenska.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Nyanlända elever ska fördelas jämt på kommunens skolor, inklusive friskolor.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Allmännyttans uppdrag ska vara att tillhandahålla bra bostäder till ett rimligt pris för kommunens medborgare. Det behövs både billiga och mindre hyresrätter men även större hyresrätter för familjer.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Fokus måste vara vårdens kvalitet, inte om vårdgivaren är statlig, kommunal eller privat.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det kommunala elbolaget har ett viktigt uppdrag att bidra till god infrastruktur och Agenda 2030, bland annat genom att tillhandahålla laddstolpar för elbilar i kommunen.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Santliga Sveriges kommuner behöver ha en jämn fördelning av mottagandet av kvotflyktingar, men enstaka kommuner måste ha möjlighet att själva bestämma hur många de klarar av att ta emot, med tanke på integration, arbeten, skola osv. Att ta emot flyktingar kräver integrationsfrämjande åtgärder och bostäder som kommunerna måste få rimlig möjlighet att hantera.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Uddevalla har idag en bra blandning av kommunala skolor och friskolor men det viktiga är hur undervisningen bedrivs, skolresultaten och elevhälsan. Så länge det sköts på ett bra sätt spelar huvudmannaskapet mindre roll.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Idag läggs mycket pengar på föreningslivet och kulturen får stå tillbaka något. I samband med medborgarhuset kommer kulturen att få större möjligheter och utrymme, vilket vi ser fram emot.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Uddevallas kommuninvånare betalar idag lite mer skatt än i andra kommuner, men får kanske inte tillgång till mer kommunal service. Det är viktigt att upprätthålla en god service till våra invånare men vi ser att det finns möjlighet att sänka skatten något och vill därför göra det.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Uddevallas val:

 • Anställa fler lärare i kommunens skolor
 • Ge utbildning i samhällskunskap till personer i utanförskapsområden
 • Öppna ett medborgarhus för kultur och fritidsaktiviteter i centrum

Så svarar L: Extra viktig Det finns idag ett stort behov av personal i skolan; lärare, elevassistenter, kuratorer m.m. Att flytta stadshuset till centrum och bilda ett samlat medborgarhus har länge varit en Liberal fråga. För att integreras i samhället på ett bra sätt är det viktigt att få information och utbildning hur omvärlden man bor i fungerar ur demokrati- och jämställdhetssynpunkt.