Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Trelleborg

Varför ska väljarna rösta på er?

En röst på Liberalerna är en röst för ett borgerligt styre med liberala förtecken. Vi prioriterar skolan och vill tillsammans med borgerliga partier fortsätta driva Trelleborgs utveckling. Politiken skall präglas av kloka och genomtänkta beslut, med fokus på kommunal kärnverksamhet och ansvarsfulla ekonomiska beslut.

Våra viktigaste lokala förslag

Fokus på kommunal kärnverksamhet

Efter en period med fokus på beslut av många utvecklingsprojekt, så behöver den kommunala verksamheten komma i fokus. Vård, skola och omsorg med också teknisk service behöver lyftas. Medborgarna måste känna tillit till att den kommunala servicen fungerar och levererar rätt kvalitet.

Bygg ringvägen nu

Frågan om Östra ringvägen har utretts och beslut om planer för ringvägen har upprättats och beslutats av fullmäktige. Så fort planerna har antagits, så vill vi att beslut fattas om att påbörja projektering och byggande av ringvägen. Vi vill att fullmäktiges beslut om att ringvägen öppnas för trafik 1 jan 2026 skall respekteras.

Skolan först.

Skolan är en av de absolut viktigaste delarna i ett samhälle. Skolan lägger en grund för både det sociala och det yrkesmässiga. Det erbjuder en plats för lärande och gemenskap. En bra skolgång är en av de viktigaste investeringarna vi kan göra inför framtiden. Därför vill vi prioritera fortsatta satsningar inom skola för lärare och elevhälsan.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej, Liberalerna på lokal nivå har samma uppfattning som Liberalerna på riksnivå.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Liberalerna vill att styret efter valet 2022 skall kännetecknas av borgerliga värderingar och borgerlig politik. Fokus bör ligga på effektivt förvaltande av skattemedel för att hantera framtidens stora utmaningar.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Partierna på den politiska ytterkanten samt partier som ställer ultimativa krav.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Trelleborg

Östra Ringvägen ska planläggas och byggas snarast möjligt

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Frågan om östlig ringväg har utretts väl och det finns en tydlig politisk majoritet för byggande av östlig väg. Det finns också en avsiktsförklaring med Trafikverket om östlig ringväg. Det är dags att börja bygga ringvägen.

Miljötänk ska genomsyra alla kommunala byggprojekt

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Genom att omfamna ny teknik och moderna lösningar, integreras miljötänk naturligt i kommunens byggprojekt.

Kommunen ska fortsätta arbeta för en fängelseetablering i Trelleborg

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kriminalvården behöver byggas och frågan har kommit till Trelleborg om att få bygga ett fängelse här. Liberalerna står upp för lag och ordning, vilket leder till ökat behov av fängelseplatser. Rätt utformat behöver ett fängelse inte ge så stort intryck i stadsbilden.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Som utgångspunkt skall kommunen inte konkurrera med det privata näringslivet, men det förutsätter att den privata marknaden är väl fungerande. På en icke fungerande privat marknad, har kommunala bolag en mycket viktig roll att spela.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Elever skall inte tvingas till viss kost i skolan. Skolmåltiden spelar en viktig roll för lärande och skall vara tilltalande för eleverna. Om eleverna efterfrågar köttfria måltider, är det helt okey att erbjuda detta.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi behöver se till att förbättra förutsättningarna för vårdpersonalen och göra yrket attraktivt. Samtidigt innebär sex timmars arbetsdag att det skulle behövas många fler personer, personer som i dagsläget inte finns. Först behöver vi fler inom vården för att avlasta och se till att personalen mår bra. Samtidigt hoppas vi att möjligheterna för detta kanske kan finnas i framtiden.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kommunala folkomröstningar kan vara ett väldigt bra verktyg för att ta reda på vad allmänheten tycker i vissa särskilda frågor. Samtidigt är folkomröstningar i huvudsak användbara när valdeltagandet är högt och intresset för frågorna stort, vilket begränsar hur många frågor som kan hanteras genom folkomröstningar.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Allmännyttan ska finnas till för att bidra till kommuninvånarnas möjligheter. Samtidigt ska inte kommunen i onödan konkurrera mot privata aktörer där marknaden är fungerande. Kommunen växer snabbt, samtidigt vill vi se till att billiga boendelösningar finns kvar i kommunen för de som behöver det.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Att erbjuda brukare olika möjligheter gagnar samtliga. Kvalitet och brukarens bästa ska vara i fokus, inte vem som driver verksamheten.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Idag görs stora satsningar på elbilar och elektriska alternativ. Många aktörer är aktiva och involverade, och i dagsläget ser vi inte att det finns ett behov av att kommunen ska vara ansvarig för den utbyggnaden som redan sker.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Fokus bör ligga på att kommunen har resurser för att hantera flyktingar på ett bra och effektivt sätt. Kommunen behöver ta sin del av det gemensamma ansvaret som vi har, samtidigt som vi ska kunna ge bra möjligheter för att bli en del av samhället.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Vi tycker att det ska finnas ett brett utbud av olika utbildingstyper för att det ska finnas något som passar varje individ. Vi tror dessutom att utökad konkurrens säkerställer en hög kvalitet. Samtidigt betyder blandningen av privata och offentliga aktörer att vi måste ställa höga krav och säkerställa att kvaliteten är hög.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Kulturen är en viktig del av fritiden. Trelleborgs kultur har blivit eftersatt samtidigt som mycket annat förbättrats. Exempelvis vill vi se att kulturskolan byggs ut och att kulturen får bättre möjligheter för att visa upp och utöva sina olika områden.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Liberalernas fokus är att det ska finnas nog med resurser för att hålla en hög kvalitet inom kommunens områden. Samtidigt ser vi att vi har en stark ekonomi vilket möjliggör för skattsänkningar. Vi är övertygade om att Trelleborgarna själva bäst hanterar sina intjänade pengar.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Trelleborgs val:

 • Anställa lärarassistenter för att förbättra studieron
 • Avsätta mera pengar till elevhälsan
 • Öka stödet till föreningslivet

Så svarar L: Trelleborg ligger idag långt ned på skolrankingen. Betydligt sämre än flera av våra grannkommuner. Vi vill genom satsningar på skolanse till att ge bättre möjligheter för att vidareutvecklas och för varje elev att uppnå sin potential. För det behöver vi satsningar på fler lärare, avlastning av lärarna och satsningar på elevhälsan.