Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Tranås

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi älskar Tranås och vi bor och verkar i en fantastiskt fin kommun där sjön Sommen och underbara naturvärden är det som verkligen sticker ut. Skola, integration och trygghet är våra hjärtefrågor och partiets kandidater har de rätta kompetenserna för att leda kommunen vidare!

Våra viktigaste lokala förslag

Åtgärda Hubbarpskolan

Bygga en ny Hubbarpskola så snart det är praktiskt möjligt efter att byggnation av Junkarmålsskolan och Granelundsskolan har påbörjats.

Skolan ska vara en trygg och säker miljö

Skolan ska vara en trygg och säker miljö, med fler vuxna, bemannade cafeterior och mobilfria zoner. En duktig lärare har en bra lön och goda arbetsvillkor.

Gör det enklare att få jobb direkt efter gymnasiet

Gör det enklare att få jobb direkt efter gymnasiet genom ökad samverkan mellan näringsliv och skola. Ökade satsningar på lärlingsutbildningar. Holavedsgymnasiet ska stärkas för att bli regionens självklara gymnasieskola.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi är något mer positiva till nya höghastighetståg. Om en sådan järnväg dras genom kommunen så kommer vi göra vårt yttersta för att också få till ett stationsläge.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill gärna se ett fortsatt borgerligt alliansstyre även nästa mandatperiod.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi har inte fattat några såna beslut i vår kommunförening.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Tranås

En klimatråd ska inrättas i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi har redan ett hållbarhetsutskott i kommunen och vår uppfattning är att det är bättre med ett skarpt forum än två stycken med oklara och delvis konkurrerande uppdrag.

Den som får försörjningsstöd måste utföra någon form av motprestation

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Så är det nog redan idag. Varje medborgare som uppbär försörjningsstöd ska utifrån sina individuella förutsättningar bidra på bästa sätt för att komma i egen försörjning

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Detta är inget jättestort problem i Tranås så som det är idag.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är inte fel att gå mot mer vegetarisk och hållbar kost men vi tycker att det ska ske på frivillig väg. Låt våra barn och unga ha möjlighet att välja själva. Vi tror att det leder till mer långsiktigt hållbara förändringar.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är ett ganska orealistiskt förslag. Det finns många yrkesgrupper som har en tuff arbetssituation och vi tror att det är bättre att låta arbetsmarknadens parter förhandla fram förbättrade arbetsvillkor för bredare grupper i kollektivavtalsförhandlingar.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är högst osäkert om folkomröstningar verkligen är representativa och tillräckligt väl speglar folkviljan. Dels är det svårt att få ett högt valdeltagande, det är olika svårt för de olika sidorna i en fråga att mobilisera väljare (ska några få personers starka åsikter i en fråga väga tyngre än många svaga åsikter?). Folkomröstningar kan göra att komplexa frågor uppfattas som skenbart enkla.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig I den mån det går att klara bemanningen med minimikrav på kunskaper i svenska språket så är det bra. Språktester kan dock utformas på många olika sätt och bäst är om detta kan anpassas till lokala förutsättningar ute på arbetsplatserna.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Nej, inte genom att kommunen ska säkerställa "lägre hyror". Det måste finnas andra vägar till att göra så att människor har råd att betala vad det faktiskt kostar att bo. Fler människor i arbete och högre inkomster, ev höjda studiestöd, ev höjda bostadsbidrag är bättre.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Ja, det är bra om medarbetare inom äldreomsorgen har flera arbetsgivare att välja mellan. Samma sak gäller brukarna.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Kan vara nödvändigt i ett inledningsskede tills dess att marknaden klarar av det på egen hand.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Vi ska ta emot flyktingar i förhållande till vår storlek och våra ekonomiska förutsättningar i princip enligt den fördelning som redan sker idag. Det innebär sannolikt att vi över tid kommer att ta emot färre flyktingar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Ungefär som idag, dvs i väldigt liten omfattning

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Ungefär som idag

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Ungefär som idag

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Tranåss val:

 • Ersätta Hubbarpskolan med helt nya lokaler
 • Införa vuxenteam på stan för att skapa trygghet
 • Jobba mer med narkotikabekämpning bland unga