Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Tjörn

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är partiet för dom som är unga, mitt i livet och äldre, stabila och erfarna. Vi tror på den enskildes kraft och är stöttande när det behövs. På lokalpolitisk nivå har vi utvecklat vår Ö till en av de bästa kommuner att bo och leva på. Bra skolor och föreningsliv, bästa äldreomsorg, Sveriges lägsta arbetslöshet.

Våra viktigaste lokala förslag

skolan på tjörn

För att möta behovet av lärare och bästa skola vill vi på Tjörn införa två nav, två skolor från åk F-9. Viktigt att få bästa skola för elever, lärare och vårdnadshavare. Två nav betyder inte två stora skolor utan skolor i nära anslutning

Nytt äldreboende

Att möta behovet med boende för alla grupper inom samhället, ett flexibelt boende för våra invånare som behöver stöd i vardagen, Behoven har ändrats hur vi vill ha hjälp från samhället när vi behöver detta

minskad heltidsnorm

Att rekrytering till offentliga verksamhet kommer att vara en svårighet framöver, Undersköterskor, teknisk personal, socionomer, lärare ja många grupper kommer att saknas framgent. För att behålla och ge ett hållbart arbetsliv vill vi sänka heltidsnormen heltid på Tjörn är kanske 80-90% med bibehållen lön

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Självklart ett starkt liberalt parti, men god samverkan med övriga partier.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

De partier som står långt från mitten

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Tjörn

Tjörn ska ha två kommunala F–9-skolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska säga ja till havsbaserad vindkraft utanför Tjörns kust

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Tjörns kommun ska starta kollektivtrafikbolag tillsammans med Stenungsund och Orust

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Tjörns val:

 • Bygga fler cykelvägar
 • Ge alla kommunanställda rätt till heltidstjänst
 • Starta busslinje mellan västra Tjörn och Göteborg