Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Timrå

Varför ska väljarna rösta på er?

Liberalerna vill bryta det mångåriga vänsterstyret och vitalisera kommunen genom att bryta gamla mönster och invanda beteenden. Vi vill föra en framåtriktad politik som skapar möjligheter till nyetableringar och minskat skattetryck. Liberalerna sätter individen i centrum i stället för att se kollektivet.

Våra viktigaste lokala förslag

Alla elever ska ha godkända betyg när de lämnar grundskolan

Detta är grunden till ett fungerande samhälle, därför tycker vi att det är av yttersta vikt att denna fråga skall vara en av våra högst prioriterade valfrågor.

Inrätta personliga vårdkontakter inom äldreomsorg och hemtjänst.

Detta för att våra äldre ska ha en stabil kontaktpunkt. Vi ser att varje inneboende skall ha en utsedd person som de kan vända sig till om de har vardagliga frågor eller behöver hjälp med vardagliga ärenden. Det kan vara allt ifrån bankärenden till att köpa kläder.

Rusta upp återvinningsstationen på industriområdet

[20:29] Lindwe, Mathias I nuvarande utförande är den på tok för liten och sliten. Satsa på en modernare återvinningsstation och utökade öppettider. Det ska vara enkelt att vara miljövänlig.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi är i princip överens med riks.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett borgerligt majoritetsstyre.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Timrå

Det ska bli lättare att få bygglov i strandnära områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: I vår kommun behöver vi locka med attraktivt boende för att kunna stimulera till ökat bostadsbyggande.

Kommunen ska bygga en matsal på Mariedalsskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Vi anser att en skola ska ha tillgång till en egen matsal liksom övriga skolor i kommunen. Säkerhetsaspekten är också viktig då dagens lösning inneburit korsande av trafikerade vägar.

Kommunen och regionen ska samarbeta om vården i ett nytt bolag

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: I grunden vill vi förstatliga vården men kan region och kommun uppnå synergier är det bra.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Man bör erbjuda det som ett alternativ i skolan men det bör inte vara obligatoriskt. Eleven ska alltid kunna välja inte tvingande. Inom skolan bör kost i stället lyftas fram och vikten av grönsaker bör belysas.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Finns det entreprenörer som gör ett bra arbete ska inte deras verksamheter äventyras genom osund konkurrens.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi ser inte hur det ska vara möjligt att klara av det ekonomiskt och ser hellre att arbetsmiljön ses över.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: För att de äldre ska känna sig trygga är det viktigt att personalen kan kommunicera på ett tydligt sätt.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Finns det ett behov som ej täcks av den privata sektorn, så kan vi tänka oss att kommunen tar ett övergripande ansvar.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Konkurrens är aldrig fel.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kommunen ska enbart se till att det finns laddstolpar utanför kommunala byggnader samt hyresfastigheter som ägs av Timråbo.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det bör finnas en form av central fördelning där kommuner alltid måste ta emot en minimigräns.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Vi har ingen friskola idag men vi välkomnar en etablering.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Vi bör sänka skattetrycket för att kunna fortsätta vara en attraktiv boendekommun. I stället för att öka skatten bör vi fundera om det går att göra något effektivare och smartare men fortsatt lika bra eller bättre.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Timrås val:

 • Erbjuda fler aktiviteter för äldre
 • Erbjuda gratis mensskydd i alla skolor
 • Utöka turerna i kollektivtrafiken på landsbygden