Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Tidaholm

Varför ska väljarna rösta på er?

För vår ambition att utveckla och marknadsföra HELA Tidaholm. Nya bostäder/industritomter bör tillskapas även på landsbygden.Vår kommun har bekvämt pendlingsavstånd till kringliggande kommuner. Vi har bra förskolor-skolor-gymnasieskola,en attraktiv landsbygd och en levande stadskärna. Detta vill vi lyfta fram för att få fler kommuninnevånare!

Våra viktigaste lokala förslag

Skola-barnomsorg

Arbeta för att undervisning bedrivs av behöriga lärare. Stärka lärares och barnomsorgspersonal i deras viktiga arbete. Ge skolor och förskolor på landsbygden samma förutsättningar som de i tätorten.

Äldreomsorgen

Arbeta för värdig vård! Hjälp i hemmet för enskilda behov. Plats på särskilt boende när Du vill och behöver

Föreningsliv och folkbildning

Ge det kommunala stöd som föreningar behöver för att utföra sitt viktiga arbete för alla medborgare i vår kommun.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi leder just nu kommunen i allians med C,KD och M och har ett mycket gott samarbete med SD och Mp. Det vår förhoppning att fortsätta denna konstruktiva samverkan efter valet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

S och V på grund av deras inställning till kommunens utveckling.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Tidaholm

Fröjereds skola ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Liberalerna Tidaholm har hoppat över denna fråga

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kommunen ska inte konkurrera med privata företag. Däremot tycker jag att det är helt okey att ett kommunalt bostadsbolag finns för att tillse att behovet av lägenheter fylls.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Bättre att arbetet organiseras så att det blir omväxlande. Kostnaden för kommunen skulle med den reformen bli så stor att färre äldre får den omsorg de behöver.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Om politiken inte är lyhörd för folkviljan eller bryr sig om att förklara/ förankra före beslut så är det bra arr möjligheten finns. Som lokalpolitiker är det viktigt med kommunikationen mot allmänheten så att folkomröstning inte blir nödvändig.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Viktigt att våra äldre både förstår personalen och att anhöriga kan lita på att den äldres behov uppfylls.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Blir en sned konkurrens mot övriga fastighetsägare.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Inte aktuellt i vår kommun

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Det innebär en möjlighet för besöksnäringen att fler stannar längre

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig En fördelning mellan kommuner efter storlek är mer korrekt.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Vi har inget behov av fler skolor i kommunen och har heller inte några privata.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Föreningslivet i vår kommun bidrar aktivt till ”det goda livet”. Behöver alltså ett starkt stöd för att orka fortsätta sitt ideella arbete.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Dagens kommunalskatt räcker väl för de kommande årens behov.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Tidaholms val:

 • Erbjuda plats på äldreboende för alla över 85 år
 • Planlägga fler byggklara bostadstomter
 • Utöka kommunens service till lokala företag