Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Täby

Varför ska väljarna rösta på er?

Det behövs ett starkt liberalt borgerligt parti i Täby! I 12 år har vi gjort skillnad i en väl fungerande borgerlig Täbyallians. Vi vill ge varje människa möjlighet att leva sitt eget liv och förverkliga sina drömmar. Ett gott skol-liv, rikt äldre-liv, stimulerande fritids-liv och så självklart - Täby ska gå före och visa vägen när det gäller klimatåtgärder och minskade utsläpp - är våra områden.

Våra viktigaste lokala förslag

Kommunala alternativ

Valfriheten inom skola och äldreomsorg kräver balans mellan kommunala och privata alternativ. Kvalitet i den privata verksamheten - fås genom att satsa på det kommunala.

Täbys skolor i världsklass - kräver satsningar

Höjd skolpeng för de lägre åldrarna möjliggör specialpedagogiska satsningar tidigt. Riktade medel för undervisning i mindre och specialiserade grupper. En kommunal förskola i Täby park och sedan en i varje kommundel. Stärkt elevhälsa och fånga upp psykiskt ohälsa tidigt. Mötesplatser för både unga och äldre i Täby kyrkby.

Bryt den ofrivilliga ensamheten

Umgänget med andra är centralt för en meningsfull fritid och för att undvika ofrivillig ensamhet, oavsett ålder. Vi vill därför ha två ytterligare mötesplatser och seniorcenter för äldre med generösa öppettider och lättillgängliga lokaler. En i Täby kyrkby och en i Näsbypark.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En fortsatt borgerlig Täbyallians med ett starkt Liberalerna. I det senaste kommunvalet fick vi 18,4 procent.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD Det är inte heller aktuellt med ett samarbete med S eller MP.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Täby

Kommunen ska starta ett allmännyttigt bostadsbolag som hyr ut lägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Som ett komplement till de privata aktörerna på bostadsmarknaden ska kommunen kunna äga och förvalta hyresrätter. Det ökar valmöjligheterna och flexibiliteten på bostadsmarknaden.

Kommunen ska verka för att tunnelbanan byggs ut till Täby

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: En förlängd och upprustad Roslagsbana in till city är en bra grund. Vi vill sedan att Roslagsbanan förlängs till Arlanda. På sikt vore en tunnelbana till Täby och Arninge ett bra komplement.

Alla äldre som behöver det ska garanteras plats på ett äldreboende

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Varje människa ska självklart ha rätt att bestämma över sin vardag, sin äldreomsorg och hur de vill bo. Det ska finnas både privata och kommunala alternativ, även för hemtjänsten.

Två nya mötesplatser för seniorer ska öppnas i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Umgänget med andra är centralt för en meningsfull fritid och för att undvika ofrivillig ensamhet. Vi vill därför ha två ytterligare mötesplatser och seniorcenter för äldre med generösa öppettider och lättilllgängliga lokaler. En i Täby kyrkby och en i Näsbypark. Vi vill också ha ett bibliotek i varje kommundel. Två nya bibliotek bör till. Ett i Arninge-Ullna och ett i Visinge/Vallatorp.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är klart att anställda inom hemtjänsten ska ha bra villkor och förutsättningar samt en en god möjlighet att kunna utvecklas. Samtidigt ansvarar vi för Täbybornas inbetalda skatter. Då måste vi kombinera kvalitet med effektivitet och då är det inte möjligt eller aktuellt att sänka arbetstiden med bibehållen heltidslön.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: I grunden säkrar vi Täbybornas demokratiska inflytande genom att de var fjärde år väljer vilka Täbybor och partier som ska representera dem i Täbys högsta beslutande organ - kommunfullmäktige. I tillägg genomförs medborgardialoger, samråd och andra avstämningar. Samtidigt är vi öppna för att vid viktigare frågor kunna genomföra en kommunal folkomröstning som ett alternativ och komplement.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är klart att det är viktigt att anställda inom hemtjänst och äldreomsorg pratar en bra svenska. Krav på detta ställs redan i dag i samband med anställningar och upphandlingar.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är absolut rimligt.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig För oss liberaler är valfriheten central. Vi ser också varje individ som en unik människa hela livet och vi värjer oss mot varje form av kollektivistiskt förhållningssätt. Därför ska alla som behöver hemtjänst eller bo på ett äldreboende själva få välja mellan olika privata utförare men även kommunala alternativ.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi behöver öka takten i klimatomställningen. Täby ska gå före och visa vägen när det gäller klimatåtgärder och minskade utsläpp. Transportsektorn står för de största utsläppen i Täby. Då är det för oss självklart att kommunen ska bygga snabbladdningsstolpar på allmän och kommunal mark.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Täby ska självklart ta sitt solidariska ansvar för nyanlända, flyktingar från Ukraina och andra länder. Vi gör det dessutom väldigt bra med ett kvalificerat Kompetenscenter som framgångsrikt matchar nyanlända och andra som står långt i från arbetsmarknaden med företag och näringslivet i Täby vilket i stor omfattning leder till jobb och egen försörjning.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Som liberaler tror vi på och värnar valfriheten. Vi ser varje individ som en unik människa hela livet. Vårdnadshavare, barn och unga ska kunna välja mellan olika alternativ, både privata och kommunala. I Täby är det en bra mix och balans mellan privata och kommunala aktörer. Ett undantag: förskolor. Av 70 förskolor är endast tre kommunala. Vi vill ha fler kommunala förskolor, en i varje kommundel.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Kultur och fritid är en viktig del av samhället som stärker livskvaliteten, ger trygghet och skapar gemenskap. Vi vill avsätta väsentligt mer pengar till kulturen. Det ska finnas ett bibliotek i varje kommundel. Vi vill ha två nya bibliotek - ett i Arninge-Ullna och ett i Visinge/Vallatorp. Vi har rustat Karby gård. Vi vill höja ersättningen till musikskolan och utveckla Tibble teater.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Täby är en lågskattekommun. Vi har lyckats kombinera hög kvalitet i verksamheterna med en i övrigt effektiv organisation. Samtidigt är det viktigt att se till att skolorna och äldreomsorgen har tillräckliga resurser. För oss Täbyliberaler är en god kvalitet i skola och äldreomsorg överordnat sänkt skatt!

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Täbys val:

 • Höja bidragen till kulturföreningar
 • Höja skolpengen i kommunen
 • Minska barngrupperna i kommunens förskolor

Så svarar L: Extra viktig Täbys skolor i världsklass kräver satsningar och höjd skolpeng Mer kultur i Täby Anlägg tre nya 11-mans konstgräsplaner Kommunala alternativ Två nya mötesplatser för seniorer Täby ska nå klimatmålet senast 2030