Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Svenljunga

Varför ska väljarna rösta på er?

Liberalerna ser alla invånare i kommunen, vi skiljer inte på någon. Vi är alla olika med olika behov i samhället, där man behöver mer eller mindre stöd och hjälp. Alla ska ha det hjälp dem behöver. Vi vill öka vägbidragen, föreningsbidragen och satsa på skolorna i hela kommunen. Alla måste ha en chans att känna sig behövd i ett samhälle.

Våra viktigaste lokala förslag

Skolorganisationen i centrala Svenljunga och i norra.

En lugn och trygg arbetsplats för både elever och personal är ett måste på alla skolor i kommunen. Så vi måste se över skolorna i centrala Svenljunga och i Sexdrega/Hillared. Bygga om dem för framtiden. Då behöver man: Individanpassade klassrum som ger studiero. Vi önskar tidiga stödinsatser, mindre klasser och fler vuxna i skolan. En bra fungerande elevhälsa med god tillgång för eleverna.

Förbättra Vården och omsorgen.

Högre kontinuitet inom hemtjänsten. Bättre arbetstider som ger en bättre trivsel för alla anställda i Svenljunga kommun. Vi önskar ökad kompetensutveckling till alla anställda inom kommunens verksamheter. Anpassade boenden till Årsrika och personer inom LSS. Bättre och strukturerade aktiviteter på kommunens boenden samt inom hemtjänsten.

Bygg mer i hela Svenljunga kommun.

Vi behöver bygga nya olika bostäder och nya bostadsområden. Friheten att sätta nyckeln i låset till sin första egna lägenhet är en stor sak för varje människa. Lika viktigt är att man som årsrik ska ha tryggheten att kunna välja alternativa boenden. Bostadsbrist genererar problem både att rekrytera personal samt att få arbetssökande att stanna kvar.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej, inte vad jag / vi kan komma på.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En majoritetsstyre där Liberalerna ingår.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Svenljunga

Fler bostäder ska få byggas på strandskyddade områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det behövs grundläggande förändringar i strandskyddet. Trots omfattande inskränkningar i människors frihet nås inte målen med strandskyddet. I glest befolkade områden finns stora möjligheter att införa lättnader i strandskyddet utan att det skulle strida mot något av strandskyddet syften.

Försäljningen av tingshuset i Svenljunga ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi behöver olika former av lokaler till att ha föreningsverksamhet i kommunen.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi vill att elever ska själva välja vad dem vill äta. Politiker ska inte lägga sig i vad elever vill äta för mat. Vi vill ha en variation vilken mat man kan beställa, kanske med en app så man är mer delaktig som elev, vilket ger förhoppningsvis minskad matsvinn.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kommunala bolag ska egentligen inte konkurrera med privata, men om det inte finns privata med en specifik service i kommunen så tycker vi det är okej att kommunen har bolag som ger det.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Då måste man omfördela mycket av kommunens budget för man behöver anställa många fler vilka ska täcka upp luckorna då kommunen har redan nu brist på personal kommer detta bli mycket svårt att genomföra. Men på sikt kan vi tänka oss att sänka arbetstiderna då historiskt sett har arbetsdagarna minskat i tid.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi har ett system med förtroendevalda och med medborgarförslagen är det tillräckligt.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi tycker att våra årsrika har rätt att få en bra vård och göra sig förstådda genom att personal kan kommunicera med dem årsrika.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi behöver fler olika boendeformer i vår kommun.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Då vi är positiva till företagande så om det är behov av andra former av äldreboenden, hemtjänst eller assistans så tycker man ska inte hindra etableringar.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Då elektrifieringen behöver snabbas på är el infrastrukturen i hela Sverige viktig, så tycker vi att det är kommunernas skyldighet att ansvara att det byggs publika laddstolpar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: På samma sätt som vi kräver att alla länder inom EU ska ta sitt ansvar, så måste vi också se till att detta ansvar delas av alla kommuner i Sverige. Flyktingmottagandet är ett nationellt åtagande och ansvaret måste vara gemensamt.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Vi arbetar för att invånarna får behålla mer av sina pengar men inte av bekostnad av den kommunala verksamheten där vi i Liberalerna vill satsa mer på personalen i kommunen och utveckla genom snabba på byggande av bostäder och industri. Så då det finns möjlighet att sänka skatten är vi för det.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Svenljungas val:

 • Anställa fler behöriga lärare
 • Erbjuda fler fritidsaktiviter för unga
 • Utöka elevhälsan i kommunens skolor