Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Surahammar

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är ett mittenparti som kombinerar individens frihet med att också ta gemensamt ansvar för samhället. Du ska kunna välja själv vad du vill ha. Valfrihet är också viktigt för oss.

Våra viktigaste lokala förslag

Skolan först

Vi liberaler sätter alltid skolan först för det är sättet för alla barn oavsett bakgrund att förverkliga sina drömmar. Bra skolor är viktigt för att få inflyttning till kommunen samt behålla nuvarande medborgare. I en bra skola blir varje elev sedd och får bästa möjliga förutsättningar för att lyckas i sitt lärande. För att nå dit krävs behöriga och bra lärare samt tid till varje elev.

Bygg i Surahammar

Bristen på lägenheter är stor och vi ser gärna att kommunen kan vara med och erbjuda lägenheter eller byggklara tomter. Idag är det svårt att få tag på en ledig lägenhet, när en ungdom vill flyga ur boet, hyresgäst vill byta till mindre eller större lägenhet eller ens livssituation gör att ett nytt boende behövs. Det saknas också byggklara tomter för familjen som vill kunna bygga sitt eget hus.

Fler poliser

Polisens närvaro behöver öka i Surahammar för att kunna erbjuda innevånarna service och arbeta brottsförebyggande. Polisen behöver finnas regelbundet i alla våra tre tätorter och samarbeta med skolan i ungdomsfrågor.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Att det är L som styr. I nuläget har vi dock inga lokala företrädare.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Ingen kommentar.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Surahammar

Kommunen ska lösa bostadsbristen genom att prioritera villabebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Byggklara tomter är prioriterat område för oss. Det är så vi ökar inflyttningen till Surahammar, tillsammans med bra förskola och skola.

Det kommunala bostadsbolaget ska vara kvar i kommunal ägo

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det fungerar bra så det finns ingen anledning att byta ägare. Det är bra med en blandning av kommunalt ägda lägenheter och privata fastighetsägare.

Kommunen ska bygga en ny mellanstadieskola i Surahammar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: JAAA! Det är trångt i Surahammars skolor och vi behöver bygga en ny mellanstadieskola så att fler elever får plats.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är bra att erbjuda ett vegetariskt alternativ. Vi tror på valfrihet!

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är alltid bra med företag. Om kommunen konkurrerar ut sådan näring så är det fel.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi behöver fler som vill arbeta inom omsorgen men att sänka arbetsdagen till 6 h är inte bra. Det kommer betyda fler ansikten för den som behöver omsorg. Se hellre över arbetsmiljön för personalen så att det är rimlig arbetsbelastning.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är viktigt att kunna göra sig förstådd inom all omsorg. Språkkrav är bra.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det finns annat som vi behöver lägga pengarna på.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Liberalerna är generellt för att det finns privata alternativ för att öka valfriheten.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det beror på vad man menar med "stor tillgång". Det behövs laddstationer för besökare på olika platser i kommunen. Det främjar besöksnäringen om vi underlättar för detta.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Olika kommuner tar olika stort ansvar. Surahammar begränsas framförallt av att det inte finns lediga boenden för flyktingar. Vi måste ta solidariskt ansvar för mottagandet, liksom övriga kommuner i Sverige.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Vi har i sig inget emot friskolor, så länge inte kvaliteten blir sämre än på våra kommunala skolor. Lärarbehörighet och kvalitet på undervisning är viktigt för oss.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: -

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: I nuläget finns inget som gör att vi borde höja eller sänka skatten. Vi har ett omfattande välfärdsuppdrag där pengarna behövs.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Surahammars val:

 • Anställa fler behöriga lärare
 • Minska barngrupperna i skola och förskola
 • Verka för att polisens närvaro stärks i kommunen