Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Solna

Våra viktigaste lokala förslag

Fortsätt höja skolpengen för att förbättra studiero och kunskapsresultat

Liberalerna ansvarar för Solnas skolor och har drivit på för en rejäl höjning av skolpengen. Inför 2022 blev det hela +4%. Vi vill se ytterligare höjningar och pengarna ska i första hand användas för att - minska klassernas storlek - ge relevant stöd och stimulans både till elever i behov av extra stöd och till högpresterande elever - stärka elevhälsan med särskilt fokus på psykisk hälsa

Bygg bort köerna till barn- och ungdomsidrotten

Liberalerna ansvarar för Solnas idrottspolitik och har bland annat sett till att vi nu får en ny simhall, ett elljusspår och en helt ny idrottsplats i Järvastaden. Därefter vill vi - bygga ett ”Idrottens Hus” vid Skytteholm - konvertera den gamla simhallen till ett centrum för inomhusidrotter - rusta upp och modernisera våra befintliga idrottsanläggningar

Utveckla Överjärva gård till Solnas Skansen

Liberalerna har sett till att vi nu renoverar Vinterträdgården, Gula villan och Rödingarna. Också Ladugården kommer att renoveras. Vi vill göra gården till ett ännu mer attraktivt utflyktsmål med - välvårdade kulturhistoriska miljöer - hästar, får och andra djur - Naturskola och Naturrum - kafé och restaurang - konstnärsateljéer - evenemang som Bondens marknad, midsommarfirande och julmarknad

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Solna

Kommunen ska ta fram en egen koldioxidbudget för att minska utsläppen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi har ibland en övertro på att mäta olika företeelser men det viktiga är att sätta in konkreta åtgärder som minska klimatpåverkan.

Alla unga i kommunen ska garanteras en bostad senast året de fyller 25 år

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Detta är en orealistisk ambition med tanke på hur bostadsmarknaden ser ut i Solna.

Kommunen ska bygga en multiidrottshall intill Solnahallen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Detta är ett viktigt steg för att bygga bort en del av köerna till barn- och ungdomsidrotten. Ett förslag som från början kommer ifrån idrottslivet men som Liberalerna gjort till sitt egna och nu har drivit länge.

Kommunen ska verka för att minska skatteutjämningen till andra kommuner

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Skatteutjämningssystemet är betydelsefullt för att hela Sverige ska kunna fungera. Däremot är det viktigt att de kommuner som tar emot pengar använder dem på ett ansvarsfullt sätt vilket inte alltid har varit fallet.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Redan idag serveras det minst en vegetarisk rätt per dag. Vi är för valfrihet och då är det viktigt att den också omfattar fler.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Vi vill se både privata och kommunala alternativ, däremot så är det av vikt att det görs en kontinuerlig kvalitetsuppföljning och att eventuella brister åtgärdas.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är viktigt att personalen kan det språk som brukaren förstår och talar. Det kan vara svenska men exempelvis också finska. Ett språktest kan vara ett verktyg bland andra.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Vi hoppas att i den översyn av friskolesystemet som Liberalerna driver på för ska resultera i detta.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Här handlar det också om privata initiativ; att underlätta för bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare och då tror vi att kommunen kan bidra.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Solna ska även fortsättningsvis ta sin del för en ansvarsfull flyktingpolitik.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Vi tycker att det är en bra balans som det ser ut idag men detta är i första hand en fråga för de som väljer skola åt sina barn.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Vi anser att Solna kan göra betydligt mer när det kommer till kultur. Det handlar bland annat om bibliotek, kulturskola, en ny kulturscen och Överjärva gård som vi vill se som Solnas Skansen. Det handlar även om att vårda och bevara våra kulturhistoriska byggnader och miljöer.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Vi tycker att kommunalskatten ligger på en bra nivå men vi är inte främmande för en höjning om det krävs för att bibehålla kvalitén i våra verksamheter.

Vilka förslag om skolan ska Solna kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Solnas val:

 • Ge elevhälsan mer resurser till att motverka psykisk ohälsa
 • Höja skolpengen till motsvarande nivå som i grannkommunerna
 • Öka lärartätheten

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Solnas val:

 • Bygga fler gång- och cykelvägar
 • Utveckla och bevara grönområden och parker
 • Öka antalet kommunala feriejobb till skolungdomar