Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Söderhamn

Varför ska väljarna rösta på er?

Liberalerna är det parti som vill stå för stor personlig frihet, men som även står för socialt ansvarstagande.

Våra viktigaste lokala förslag

Skolans framtid

Söderhamns kommun bör ha två (2) högstadieskolor. Norrtullsskolan är absolut olämplig för förskoleklasser och låg- och mellanstadiet, och bör därför ENBART inrymma högstadieelever. Medel skall tillsättas för att så tidigt som möjligt stödja elever med särskilda behov. Minoritetsspråkens ställning i skolan bör ständigt aktualiseras!

Ny- och ombyggnationer

Upplåta tomtmark till villabebyggelser. Bygga fler Trygghetsboenden, eller ombyggnad av befintliga hus, som kan anpassas, tillika för övrigt lämpliga boenden för äldre enligt socialtjänstlagen /LSS. Kulturens hus och/eller aktivitetshus bör på sikt nybyggas.

Nyetablering av företag inom vår kommun.

Aktualisera stadsplaneringen och förbered vissa tomter för att underlätta nyetablering för företag som vill utvecklas och komma till Söderhamn. Gott samarbete med såväl näringslivet som skolan.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Inte vad jag kan för tillfället erinra mig.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

I vår kommun vill jag se en tydlig majoritet för Alliansen, där Liberalerna har flera ledamöter i kommunfullmäktige.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Enligt min personliga uppfattning, Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Söderhamn

Kommunen ska säga ja till kustnära vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vindkraft ja, MEN bygg där och när det behövs!!!

Övervakningskameror ska sättas upp på gågatan i Söderhamn

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kan det hjälpa folk att känna sig tryggare och att färre brott/bus begås, absolut! Den som har rent mjöl i påsen har ju inget att vara generad över.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Då med förhoppning om att personalen uthålligt vill arbeta så.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Språket är oerhört viktigt för ALL kommunikation mellan såväl de boende, som mellan arbetskamraterna.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Självklart i vårt internationella Sverige. I Sverige finns ju valfriheten att välja den skola som eleven önskar gå i.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Självklart i ett Liberalt samhälle, men viktigt med kontrollen från samhällets sida , liksom i den kommunala verksamheten.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Liberalerna Söderhamn har hoppat över denna fråga