Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Smedjebacken

Varför ska väljarna rösta på er?

För att det skall finnas en stark liberalmittenkraft.

Våra viktigaste lokala förslag

Kommunal ekonomi i balans

Fortsätta på kommunens inslagna väg att säkerställa balans i kommunens ekonomi.

Tilldelade medel i nämnder och styrelser.

Säkerställ i budgetprocessen att styrelser och nämnder för medel i förhållande till sina uppgifter och ansvarsområden.

Öka integrationen genom jobb åt nyanlända

Säkerställ medel för utbildning och lärlingsanställningar för nyanlända

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

-

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Samlad borgerligs block (L,M,KD,C)

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD, V

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Smedjebacken

Kommunen ska ställa krav på motprestation för att ge försörjningsstöd

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Bidrag skall fås mot prestation om möjligt

Kommunen ska införa lärlingsanställningar för nyanlända

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Det skall vara lätt för nyanlända och unga att komma in på arbetsmarknaden

Kommunen ska satsa på att utveckla byarna utanför centralorten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Möjlighet för hela kommunen att utvecklas är viktigt

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Privata bolag i konkurrens ger en rätt kostnadsnivå på utförda tjänster

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Om ekonomiskt möjligt

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Personal inom vård- och omsorg skall behärska svenskan.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Motverkar utanförskap och segregation.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Svårt att hantera i praktiken. Modell med bostadsbidrag kanske fungerar bättre.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Bra med mångfald inom dessa områden.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Utbyggnad av publika laddstolpar skall fortsätta

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Dagens nivåer känns hanterbart. Kriget i Ukraina gör att fler flyktingar kommer att tas emot i Smedjebacken.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Troligtvis för litet elevunderlag för privata skolor i Smedjebacken

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Om biblioteksverksamheten ingår i detta bör det säkerställas bra skolbiblioteksverksamhet.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig I dagsläget föreslår liberalerna ingen skattesänkning.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Smedjebackens val:

 • Avsätta mer resurser till skolan