Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Skurup

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är ett borgerligt mittenalternativ som är öppna för att söka samförstånd med andra partier i breda samhällsfrågor

Våra viktigaste lokala förslag

Skolan och arbetsmiljön

Skolan skall var en plats där alla känner sig trygga och får den studiero som de behöver. En trygg säker och lugn arbetsmiljö är varje elevs rättighet och en förutsättning för att tillgodogöra sig kunskaper vi vill också stärka lärares ansvar och befogenheter så att det tydligt framgår vad lärare får göra för att upprätthålla trygghet studiero och ordning

Ännu bättre Skurup

Ett Skurup med ännu bättre förutsättningar för näringslivet, för lokalt producerade varor och för närodlat. Ett klimat som ger företagen möjlighet att växa ännu mera

Satsa på gymnasieskolan

Vi vill satsa ännu mera på gymnasieskolan genom att bygga ut möjligheterna till ännu bättre undervisning. Vår gymnasieskola, Nils Holgersson Gymnasiet, är välkänd med gott rykte och ett bra varumärke för vår kommun

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej, rikspolitiken är ofta helt andra frågor men de grundläggande värderingarna är det viktiga

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

På lokal nivå är det mindre ideologi och mera praktisk politik, vi kan tänka oss att medverka i flera konstellationer inom Skurups politiken

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna har väckt flera frågor som står långt ifrån våra värderingar

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Skurup

Anslutningen till Sydvattens dricksvattennät ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Beslutet togs för 13 år sedan. Vi har dessutom beslutat att komplettera anslutningen med att bibehålla en källa från tidigare vattentäkt och får på så sätt en bra avvägning av säkerhet och kvalité, "Hängslen och livrem"

Odlingsbar åkermark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: När jordbruksmark en gång är förbrukad är det svårt att återställa. Senaste krisen har visat hur viktigt det är med lokalt producerade livsmedel.

Kommunen ska säga ja till havsbaserad vindkraft utanför kusten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kommunen kan inte säga nej till etablering i den ekonomiska zonen och senaste tidens prishöjningar har visat hur viktigt energiförsörjningen i landet och vår del av landet är. För närvarande finns inga planer på att bygga kustnära där kommunens vetorätt gäller

Kommunen ska säga nej när vinstdrivande företag vill driva äldreomsorg

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: All verksamhet behöver konkurrens, den skall dock ske på affärsmässiga villkor och är inge självändamål, men näringslivet är välkomna att utmana offentliga sektorn

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Förslaget strider mot lagen och innebär en inskränkning i individens frihet

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Lika lite som elever skall tvingas att äta animaliskt skall det vara valfrihet även i denna fråga. Närodlat, ekologiskt skall däremot vara ledstjärnor när menyn komponeras

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Förslaget är dyrt och ej genomtänkt, finns många andra sätt att stötta personal som efter en viss tid inte kan sköta arbetsuppgifterna. Flexibel organisation, medverkan i utformningen av arbetsplatsen är mycket viktigare. Försök i privata näringslivet har inte påvisat förbättringar

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Sker redan idag och är en självklarhet, vi behöver all personal vi kan få och den eventuella person som inte klarar skall få undervisning och stöd

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kommunen kan och får inte gå in och stötta enskilda eller kommunala företag i med subventioner. En fråga för rikspolitiken att se till att konkurrens och produktivitet präglar bygg branschen genom tex förenklade byggnads regler och många andra åtgärder

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Återigen är det inte en kommunal fråga men kommunen kan medverka om bristsituation uppstår och består. Men varför behövs det egentligen, vi har inte kommunal .bensin mackar

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Flyktingmottagandet styrs idag av invandrarverket och är ingen kommunal fråga. De kommuner som tar emot skall få skälig ersättning samt alla kommuner skall likformigt ta sin del av kvoterna

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Vi skall ha privata aktörer även i vår kommun, bara det sker på affärsmässiga villkor. Kommunen är liten så en stor ökning är nog svår att genomföra men i princip är privata aktörer mycket välkomna

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Kulturen är viktig för alla medborgare. Svår att mäta effekten i pengar men medborgare utan tillgång till kultur i alla dess former är en fattig medborgare

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Skattetrycket får gärna bli mindre, vi skulle gärna se att en översyn av all verksamhet i kommunen gjordes och att man kunde finna effektiviseringar, samarbeten med andra kommuner och hitta dubbelarbete som kunde ge en lägra skattesats. Vi tror det finns goda möjligheter.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Skurups val:

 • Avskaffa delade turer i kommunens äldreomsorg
 • Ersätta timanställning med fast anställning i äldreomsorgen
 • Fördubbla antalet patrullerande trygghetsvärdar