Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Skinnskatteberg

Varför ska väljarna rösta på er?

För att vi kommer arbeta för att alla ska ha en möjlighet att bo och arbeta på landsbygden och ha tillgång till en grundläggande samhällsservice. Det handlar om saker som att kunna utbilda sig, driva företag, bli årsrik, ha tillgång till kultur, sport, fritid och en fungerande infrastruktur. Liberalerna behövs för ett bättre Skinnskatteberg!

Våra viktigaste lokala förslag

Kultur- och fritidshemsverksamhet även utanför tätorten

Vi vill att kommunen ska ha verksamhet även utanför tätorten. Därför vill vi att kulturskolans verksamhet även ska finnas i andra delar av kommunen, inte bara inne i tätorten. Vi vill också ha fritidshemsverksamhet i södra kommundelen. Det är många barn som går i annan kommuns skola. Skinnskatteberg behöver erbjuda fritidshemsverksamhet i södra kommundelen och så småningom även förskoleklass

Bättre arbetsmiljö i skolan

Vi vill hitta en långsiktig lösning på att skolan är trångbodd, fler klassrum för mindre klasser.

Mer samarbete för trygghet och transparens

Vi vill arbeta mer aktivt med att motverka spridningen och användningen av narkotika. Kommunen behöver samarbeta mer med polisen, föreningar osv. Vi vill också att politiken, förvaltningen och medborgarna ska ha bättre samarbete och att styrningen av kommunen ska vara mer transparent.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Egentligen inte, men vissa frågor är svåra att driva och genomföra i en liten kommun, såsom LOV, Lagen om valfrihet.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Liberalerna tillsammans med någon eller några av dagens oppositionspartier.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Skinnskatteberg

Bostadsbyggande ska tillåtas i strandskyddade områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Där exploateringstrycket inte är så hårt måste det gå att bygga strandnära. Det ska också bli möjligt att bygga i närheten av små vattendrag och diken.

Företag ska ges rabatt på mark, vatten och avlopp

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Ja, åtminstone initialt när företaget startas. Ett företag behöver få chansen att etableras och komma igång, och då är det bra om kommunala avgifter inte sätter käppar i hjulet det första som händer.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Ett språkkrav stärker medborgarskapets status och är en viktig symbol för principen om att i ett samhälle ska alla kunna kommunicera med varandra.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Inte möjligt överhuvudtaget i den lilla kommunen. Därför blir svaret "samma som idag".

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Skinnskattebergs val:

 • Bygga ett seniorboende
 • Ge svaga elever mer extra stöd
 • Ställa krav på skolelever som ligger efter att delta i lovskola