Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Sjöbo

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är viktiga för att Skolorna och att äldrevården ska fungera. Vi vill också lyfta fram företagen i kommunen och regionen.

Våra viktigaste lokala förslag

Skolan

Kunskapsnivån ska höjas på våra skolor. Behöriga lärare och pedagoger ska trivas och känna att de kan vidareutveckla sig. Skolan är en plats för studiero och trygghet. Vi litar på att våra pedagoger och tjänstemän arbetar hårt för att våra skolor ska ge eleverna chans att lyckas i livet. Elever som halkar efter ska få stöd, och elever som kan gå före ska få utmaningar. Alla ska kunna välja skola.

Äldrevård

Fler äldreboende som passar för dementa .Personalen måste trivas och kunna känna att de kan vidareutvecklas. Ny teknik ska finnas för den som väljer det. Ett exempel är kameraövervakning istället för nattpatrull eller trygghetslarm med GPS. Personalen måste ha tillräcklig kunskap i det svenska språket.

Stödja Lokalt företagande

De lokala företagen ska lätt och problemfritt få kontakt och hjälp av kommunen. Ingen byråkrati och krångel i onödan.Företagen är oerhört viktiga för kommunen och dess invånare. De gröna näringarna är en del av de lokala företagen. Växande företag gör att jobb skapas.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Allians M, C och L

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD, V,

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Sjöbo

Det planerade bygget av ett nytt bibliotek i Sjöbo ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det finns ett mycket bra bibliotek i Sjöbo tätort idag. Det är fortfarande inte bestämt om kommunhuset ska bygga ut och i så fall ta de lokalerna i anspråk.

Ett motprestation ska krävas av nyanlända som får försörjningsstöd

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: De som kan bidra med en motprestation ska göra det. Det ska vara tydligt med vad som förväntas. Att kunna tjäna egna pengar leder till självständighet. Samtidigt måste de erbjudas undervisning i svenska. De som är föräldralediga med försörjningsstöd ska också läsa svenska. Annars minskar försörjningsstödet.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Konkurrens på en öppen marknad förbättrar kvaliteten och priserna sjunker .

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Riktigt dumt. Däremot ska det finnas alternativ på de olika matbespisningarna. Vilket det finns redan idag. Skolbarnen måste själva få bestämma vad de ska äta.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Enligt undersökningar är det mycket dyrt och ger inte den framgången som önskades. Arbetet inom äldreomsorgen måste ses över. De olika cheferna ska t ex inte ha för många medarbetare att ansvara för. På så sätt blir det enklar att fördela arbetsuppgifter, vara tillgänglig och sjukfrånvaron kan förhoppningsvis minska.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Alla kommuninvånare kan ge förslag om att det ska hållas en folkomröstning. Gäller att komma ihåg att de är rådgivande.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: De som får hemtjänst måste förstå vad den anställda säger. Svenskundervisning ska vara en självklarhet. Ska gå att kunna kombinera arbetet med svenskundervisning.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Idag är det svårt för ungdomar och äldre att hitta en ny hyreslägenhet. Krävs många gånger ett välbetalt arbete. Som hyresgäst ska man kunna göra tillval eller frånval på sin lägenhet.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: JA ! Det ska vara höga krav på alla äldreboenden och hemtjänst, oavsett huvudman. Vi ska kunna välja vilken äldreboende och hemtjänst vi vill ha.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Inte en "stor tillgång". Men fler än det antal som är idag är lämpligt.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är för närvarande krig i Europa. Människor som flyr krig och förföljelse ska få skydd. Asylrätten är viktig. Den som får avslag ska åka hem. Svenska språket ska läras. De som har uppehållstillstånd och är anvisade att bo i vår kommun ska tas emot på ett bra sätt.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Alla ska kunna välja skola. Kraven på friskolor och kommunala skolor ska vara högt ställda.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Ett öppet samhälle behöver litteratur, konst och andra kulturella uttryck som ibland underhåller, ibland tydliggör, ibland förklarar och ibland provocerar eller utmanar.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Skattesystemet ska vara utformat så att det gynnar flit, ambition och utbildning. När det är mer attraktivt att arbeta, investera och starta företag får vi en större kaka att dela på.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Sjöbos val:

 • Öka demensplatserna på kommunens äldreboenden