Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Simrishamn

Varför ska väljarna rösta på er?

Liberal politik utgår från respekt för individen och allas möjlighet att utvecklas som självständiga människor. Framtidsfokus: skola, integration, klimat. Viktiga kommunala valfrågor: Ny gymnasieskola med scen i centrala S-hamn. Valfisken åter Kulturhus med konsthall. Ny vårdcentral enligt Borgholmsmodell. Kommunanställda läkare. Delad skatt vid säsongsboende. Starkt föreningsliv. Kulturmiljö.

Våra viktigaste lokala förslag

Skolan

Skolan i Simrishamns kommun måste förbättras för att konkurrera med de bästa i landet. Med rätt åtgärder kan Simrishamn bli en skolstad och locka elever från andra kommuner i sydöstra Skåne.

Äldreomsorg

Simrishamn har en av Sveriges äldsta befolkningar. Självklart måste vi då också vara bland de bästa på att erbjuda äldre personer hälso- och sjukvård, varierande boendemöjligheter, ensamhetsbekämpning och mycket annat.

Kultur

Simrishamn har ett mycket livaktigt kulturliv. För att förstärka och framtidssäkra kulturen i Simrishamn behöver vi investera i nya scener och kulturskolor. Föreningslivet är mycket viktigt och ska stödjas.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej, endast nyansskillnader.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Alliansstyre med liberal inriktning

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Simrishamn

Hyreslägenheter bör prioriteras i attraktiva lägen för att motverka bostadsspekulation

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer resurser ska satsas på landsbygden än centralorten för att utjämna skillnader

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi behöver göra rätt satsningar både i centralorten och på landsbygden föra att få en levande kommun året runt.

Kommunen ska ha ett överskott på minst tre procent av den totala budgeten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Kommunen behöver en god, stabil ekonomi för nödvändiga framtida investeringar.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kommunen ska inte driva kommersiell verksamhet i form av gym, restauranger etc som konkurrerar med det lokala näringslivet.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det finns vegetariskt alternativ och eleverna har ett fritt val. Det absolut viktigaste är att barn och ungdomar erbjuds och får i sig god och näringsrik mat.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Är praktiskt omöjligt, både ekonomiskt och med rådande brist på personal.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Det är grundläggande för en säker, god och trygg vård att personal och brukare kan kommunicera obehindrat.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: För liberalerna är kvalitén avgörande och kraven ska vara högt ställda. Vi ser också att civilsamhället har en viktig roll i vården, t ex i hospiceverksamhet och stöd till äldre.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: För att påskynda omställningen till fossilfritt behöver kommunen satsa på infrastrukturen för elfordon.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: I Simrishamn finns sedan många år väl fungerande friskolor som drivs av icke vinstdrivande föräldrakooperativ. Finns ingen anledning att ändra på nuvarande struktur.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Simrishamn är en kommun med många kulturarbetare och -intresserade. Men idag saknas såväl en scenlokal och en konsthall i centralorten. I Valfisken som en gång byggdes som kulturhus finns nu gymnasiet. Liberalerna vill satsa på utveckling av stationsområdet med ny gymnasieskola med scenlokal för teater, film, skol- och kulturskolverksamhet mm och Valfisken åter som Kulturhus.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Liberalerna Simrishamn har hoppat över denna fråga