Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Säter

Varför ska väljarna rösta på er?

Den viktigaste frågan för framtiden är en väl fungerande skola.

Våra viktigaste lokala förslag

Kvalitetssäkra skolorna i Säter.

Vi tycker det är oroväckande många grundskoleelever, och deras föräldrar, väljer att studera i andra kommuner. För detta ändamål vill vi göra en utredning för att kartlägga motiven till varför man väljer detta. Resultatet av den utredningen kan sedan ligga till grund för beslut om utvecklingen av grundskolan i Säters kommun.

Mentalvårdsmuséet kvar i Säter

Av historiska skäl är det självklart att ett museum över psykiatrins utveckling ska finnas i Säter. Vi ser gärna att verksamheten utvecklas mot att också sprida kunskap, gärna nationellt, om psykisk ohälsa, och hur den kan förebyggas. Sex gånger så många människor dör i suicid jämfört med i trafikolyckor, varför en "nollvision" också på detta område borde beslutas nationellt.

Tillagningskök på kommunens äldreboenden.

För att tillförsäkra de boende på kommunens äldreboenden en god kvalitet på måltiderna och total trivsel i omsorgen är det angeläget att de äldres måltider tillagas på respektive boende. Vi tror det har positiv inverkan på de äldre, bl.a. att de vet att deras mat tillverkas i "deras" kök, och att detta också får miljömässigt positiva effekter i form av minskade transporter bl.a.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Sannolikt inte

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill helst se en majoritet där de liberala värderingarna får stort genomslag.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Det beror på hur man definierar "tillsammans". Valresultatet får avgöra.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Säter

Busstrafiken ska bli avgiftsfri inom Säters kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Behöver vara förknippat med en rimlig avgift att utnyttja för vuxna utan funktionshinder.

Kommunen ska öppna en resursskola för elever med behov av stöd

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Mycket viktigt att dessa elever får särskilt stöd i sitt lärande, på ett eller annat sätt. Fler speciallärare är ett sådant.

Kommunen ska planlägga för fler bostadstomter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det råder relativ brist idag på byggbara tomter i Säter.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Individens valfrihet om sitt kostintag får inte åsidosättas med obligatorium.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Viktigt att konkurrens sker på lika villkor. Inte självklart att kommuner är bättre på att driva affärsverksamhet än näringslivet.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är viktigt att åstadkomma en rimlig arbetsmiljö inom ramen för de arbetsrättsliga regelverk som finns.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Att kunna språket är en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna etablera sig i arbetslivet.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det behövs fler hyresrätter bl.a. för att möjliggöra för unga att skaffa en egen bostad.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Förutsätter kontinuerlig kvalitetskontroll för brukarnas bästa.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kommunens roll är primärt att tillhandahålla plats för stolparna. Någon annan kan ansvara för att dessa fungerar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Ser inget problem med dagens situation.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Lagom nivå idag.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: T.v. varken mer eller mindre.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Säters val:

 • Bygga fler seniorbostäder i alla kommundelar
 • Inrätta tillagningskök på kommunens äldreboenden
 • Kommunen ska planlägga för fler bostadstomter