Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Sala

Varför ska väljarna rösta på er?

Du ska få leva ditt liv som du vill, bestämma över dig själv, ha dina egna drömmar och kunna jobba för att de ska bli verklighet. Det är frihet, och det är vad liberalism handlar om. Du har rätt att blomstra utifrån dina förutsättningar! Individuell frihet och gemensamt samhällsansvar bygger en trygg kommun att leva i.

Våra viktigaste lokala förslag

Skola och utbildning i Sala

Vi kräver att andelen behöriga lärare i Salas skolor ökar! Skolmiljön i Salas skolor ska vara trygg med fokus på studiero för eleverna och arbetsro för lärarna. Varje elev har rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi vill se höjda skolresultat för såväl låg- som högpresterande elever. Vi anser att eleverna i Salas skolor ska ha tillgång till egna läroböcker, uppdaterade och fräscha.

Vård och omsorg i Sala

Vi vill inrätta en äldreombudsman och en LSS-ombudsman i Sala. Vi vill att Sala ska ha en familjecentral för att tidigt kunna stötta familjer i behov av stöd. Socialtjänstens öppenvård behöver fortsatt förstärkning avseende såväl förebyggande arbete som individuellt anpassat stöd, och behandling. Vi vill ha tydligt fokus på arbetet med bostadsmöjligheter för individer som lever i social utsatthet.

Näringsliv i Sala

Vi vill ge fler lokala företag i Sala möjlighet att utföra kommunala tjänster. Det ska vara enklare att starta företag och för alla företag att utvecklas positivt. Besöksnäringen är viktig för Salas framtid. Därför vill vi ge bättre möjligheter för både gamla företag, som Sala silvergruva, och nyare företag att utvecklas så att Sala blir en nationellt viktig kommun för både besökare och invånare!

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej!

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Liberalerna i Sala vill ha styre där Liberalerna är en kärna i styret. Sala behöver liberalernas politik.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Liberalerna i Sala inväntar valresultatet.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Sala

Landsbygdsskolorna ska vara kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Liberalerna i Sala tycker att det är viktigt med en levande landsbygd och landsbygdsskolor.

Kollektivtrafiken ska vara fortsatt avgiftsfri

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: I en tid då såväl skolan som vård och omsorg har omfattande resursbehov vill Liberalerna prioritera att lägga pengaresurser på skolan, vård och omsorg. Liberalerna är helt för att vid behov införa differentierade taxor.

Kommunen ska sätta upp övervakningskameror

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Liberalerna ser ett behov av att övervakningskameror sätts upp i riskområden, men att kameror alltid bör kombineras med uppsökande verksamhet.

Ett nödläge för klimattet ska utlysas i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi arbetar hellre konstruktivt med långsiktiga lösningar än att gå ut med nödanrop.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Liberalernas grundinställning är att kommunala bolag inte ska konkurrera med det privata näringslivet. Undantag kan dock göras, som exempelvis att kommunen deläger vårt allmännyttiga bostadsbolag och vårt energibolag. Det är viktiga bolag för Sala Kommun. Däremot är det viktigt att kommunen inte konkurrerar med småföretagare.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Sala Kommuns ekonomi är redan kraftigt ansträngd och det är enligt Liberalerna helt orealistiskt att få till en finansiering avseende 6 timmars arbetsdag.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Liberalerna i Sala anser att kommuninvånardialog är väldigt viktigt, men vi anser inte att kommunala folkomröstningar är rätt väg att gå.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Liberalerna i Sala anser att personal inom hemtjänst och äldreomsorg måste ha grundläggande kunskaper i svenska.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det behöver finnas olika bostadsformer för kommunens invånare.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Liberalerna värnar om årsrikas rätt till valfrihet avseende äldreboenden och hemtjänst. Fokus är att alla äldre har rätt till vård och hjälp med en hög kvalitet, samt att äldre ska ha rätt att välja utförare av vårdtjänster.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Salas val:

 • Anställa fler behöriga lärare i den kommunala skolan
 • Anställa mer personal i förskolan
 • Avskaffa delade turer i hemtjänsten