Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Östersund

Varför ska väljarna rösta på er?

Liberalerna i Östersund vill fortsätta jobba för att utveckla Östersund. Vi vill fortsätta med det ambitiösa skolbyggnads projektet. Vi vill även se stärka satsningar på näringslivet och det sociala omsorgsfrågorna. Vinandet att det är viktigt att Östersund fortsätter att utvecklas. Vi vill se en satsning på infrastruktur så att onödiga trafikstockningar bygga bort.

Våra viktigaste lokala förslag

Stärkt undervisning för elever med NPF problematik

Liberalerna i Östersund vill samla särskild kompetens om NPF problematik (lärare, speciallärare och elevhälsa)till en skolenhet, exempelvis Odensalaskolan. Detta för att kunna erbjuda så bra förutsättningar som möjligt med elever denna problematik att kunna fullgöra sin grundskoleutbildning på bästa vis.

Spetsklasser

Liberalerna vill att även Östersunds grundskola och gymnasium ska kunna erbjuda s.k spetsklasser. Dessa klasser syftar till att ge elever som har särskild kompetens inom olika områden möjlighet att utvecklas. Samtliga elever ska få möjlighetsstruktur nå sin fulla potential i skolan - oavsett om eleven behöver stöd för att komma ikapp eller utmaningar som gör att de kan gå vidare!

Stärkt äldreomsorg

Liberalerna i Östersund vill att äldreomsorgen ska behandla äldre som individer och inte som kollektiv. Äldrevården är ofta detaljstyrd på minuterna och biståndsbedömningarna är ofta fyrkantiga. Vi vill se skillnad. Varje människa ska självklart ha rätt att få bestämma själv över sin vardag och sin äldreomsorg. Vi vill även stärka det sociala innehöllet.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Inte direkt.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Idag styra Östersund av Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Vi hoppas att alliansen får förnyat förtroende av väljarna att utveckla Östersund.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi går till val på fortsatt alliansstyre. Vi samtalar med samtliga partier i KF.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Östersund

Kommunens nya äldreboenden ska drivas i kommunal regi

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi ser gärna en mångfald av utförare för att möta medborgarnas olika behov.

Kommunen ska anlita ordningsvakter i centrum

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Trygghet är en viktig fråga för liberalerna. Vi vill se kommunala trygghetsvakter.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kommunen säkerställer allmännyttan genom bostadsbolaget Östersundshem.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Östersund är en tillväxtkommun och vi behöver fortsätta växa för att klara av framtida utmaningar inom äldreomsorg, socialtjänst och skola.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Östersunds val:

 • Anställa fler i äldreomsorgen
 • Erbjuda spetsklasser för särskilt begåvade elever
 • Rusta upp kommunala skollokaler