Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Orust

Våra viktigaste lokala förslag

Orust ska även fortsättningsvis ha de bästa skolorna

Betygsresultaten inte ligger på den nivå vi vill. Alla elever ska utmanas i att nå sina högsta mål. Lärcenter verksamhet ska vidare utvecklas så att fler kan studera på distans inom yrkes- och högskoleutbildning. Skolan och socialtjänsten ska gemensamt ha ett tydligt uppdrag i att stötta skolgången, förebygga skolfrånvaro samt följa upp insatser som gynnar elevernas skolgång.

Kommun och föreningar hand i hand, tillsammans utveckalar vi Orust

Kulturaktiviteterna ska bli fler. Fler repetitionslokaler för musik, dans sång och teater. I stället för att bygga nytt vill vi utveckla befintliga lokaler. Stödja föreningar både ekonomiskt och med ett utveckla kontaktnät.

Turism genom upplevelser

Orust blir ett cykelparadis med nya cykelleder. Avsätta resurser för att ta fram ett förslag tillsammans med föreningar och markägare. Fler ska få napp på kroken och samtidigt vårda vatten- och fiskebestånden. Genom information skapa förutsättningar för bra och säkert fiske.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Orust

En bilbro ska byggas mellan Orust och fastlandet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Det är trångt och mycket trafik över Tjörnbron. Också ett sätt att kunna styra trafiken runt Stenungsund

Kommunen ska säga ja till havsbaserad vindkraft utanför Orusts kust

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Behövs många alternativ att driva vår el, även kärnkraft

Kommunen ska verka för att fler bostäder får byggas nära havet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Hela Orust ska leva men det behövs kontroll så att stränder inte stängs. Nuvarande avstånd till vattendrag begränsar byggnationet

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Kommunen har andra kommunala uppdrag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Liberalerna Orust har hoppat över denna fråga

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig B

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig D äldre behöver kunna förstå

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Flera privata äldreboenden drivs idag med goda resultat. Här har vi goda exempel på interkommunala äldreboende

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Liberalerna Orust har hoppat över denna fråga

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Vi har möjlighet att ta emot och erbjuda en bra integration. Ett problem är tyvärr bostäder

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Vi har 3 privata skolor

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Kultur och föreningsliv är viktiga för en levande kommun med avstånd till större kulturevenemang

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Vi har haft en alldeles för hög kommunalskatt men sänkt den under denna mandatperiod med en god ekonomistyrning

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Orusts val:

 • Bygga trygghetsboenden för äldre
 • Minska barngrupperna i kommunens förskolor
 • Utöka bidragen till föreningar