Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Örebro

Varför ska väljarna rösta på er?

För att människor har rätt till ett självständigt liv med så mycket egenmakt och valfrihet det bara går. Nyckeln dit är skola och kunskap. Den nyckeln går också till innanförskap och ett mer fördomsfritt samhälle. Människor med mest utmaningar ska prioriteras och för att olikheter är en rikedom

Våra viktigaste lokala förslag

En skola med kunskapsfokus och utveckling för alla elever

Satsa på språkutveckling från förskolan. Vi måste öka barn och ungdomars ordförråd. Lärare måste få vara lärare, deras tid med eleverna är värdefull. Vi måste sluta göra dem till administratörer eller vaktmästare. Barn måste mötas utefter sin behov, oavsett förutsättningar och utmaningar. För mer arbetsro mindre klasser. Fritt skolval med rätt förutsättningar. Framtidens skola ska vara statlig.

Örebro ska vara en tryggplats för alla, vi ska sluta dalta med kriminella

Tidiga insatser är avgörande. Social förebyggande insatser och t.o.m. mellantvång i tidig ålder måste i fokus. Utanförskapet ska motverkas med alla medel. Belysning och infrastruktur måste förbättras för att minska otrygghet. Vi måste stärka barnens möjligheter till bra fritidssysselsättning genom fler idrottshallar och fler fritidsgårdar för häng och mer vuxennärvaro.

Stärk frihet för alla, stöd till äldre och utsatta, förbättra kollektivtrafiken

Människor med störst utmaningar måste få samhällets stöd först. Åldersdiskriminering är oacceptabelt. Äldreomsorgen behöver en rejäl omstart efter år av nedmontering och omedelbart språkkrav för att säkra de äldres behov och vilja. Vi vill bredda kollektivtrafiken och återinföra flextrafiken. Öppna dörren för våldsutsatta kvinnor och sluta osynliggöra barnen. Färdtjänsten ska utvecklas.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Borgligt styre med Liberalernas som den rosa vänstern. För att värna så väl marknadsekonomi och socialt ansvarstagande. Vi ser inga möjligheter att sitta i styre tillsammans med ytterkantspartierna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Örebro

Kommunen ska säga nej till exploatering av odlingsbar åkermark

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Örebro har mark som inte är lämpad för bra odling, denna mark ska bebyggas.

En folkomröstning ska hållas om införandet av snabbussar i Örebro

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig En oöverskådligt hög kostnad med låg effekt för Örebroare. Självklart ska de få tycka till om denna mångmiljard investering. Är den rätt för Örebro? Nej tror vi. Till att börja med så tycker vi att Örebroarnas åsikt ska höras.

Kommunala bolaget Kumbro vind ska bygga en solcellspark

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Kommunen har inte kompetens för att vara solenergiproducent. Det är heller inte inom vårt kärnuppdrag. Dessutom så bidrar kommunen till osund konkurrens och hindrar därmed utveckling för näringslivet och de som har kompetens.

Inga fler kommunala hyresrättslägenheter ska få säljas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Ett välmående och fungerande fastighetsföretag måste både kunna bygga, renovera, sälja och köpa. Detta ska ske i professionell balans. Ska allmännyttan drivas genom aktiebolag och vara livskraftig så ska inte politiska ideologier överstyra.

Äldreboendet Berggården ska förbli i kommunal drift

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Liberalerna tror inte att kvalitén enbart sitter i vem som äger verksamheten. I Bergårdens fall så misslyckades ägare och kommunen tillsammans. Kommunen har haft liknande problem på egna äldreboenden. V borde fokusera på att förbättra arbetsvillkor, ledarskap och kompetens på alla boenden oavsett ägare.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Den främsta insatsen för att förbättra arbetsvillkoren för medarbetare är att få fler händer i omsorgen samt kompetensutveckla fler. Det handlar inte om att i första hand jobba korta dagar utan att vara fler som hjälps åt.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Självklart. Alla som jobbar med äldre och utsatta ska både kunna förstå och göra sig förstådd till de, de är satta att hjälpa och sköta om.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Liberalerna tycker inte de ska ha avgöranden, men vara med i beslutet. Det är viktigt att kunna ta emot och ge både stöd och bra förutsättningar till livskvalité till de som man tar emot.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kommunen ska inte ensamma vara ansvariga för STOR tillgång.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Flera lagar är kritiska till kommunala bolag. Det är inte den naturliga formen för kommunen att driva sin verksamhet. Dessutom kan kommunen hota att slå ut näringslivet som har kompetens och det slutar i värsta fall i både förlorad service och produkter men också till minskade skatteintäkter.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Går inte att numrera. Vem som är huvudman är viktigast. Att både ansvar, krav och villkor är detsamma. Liberalerna tror en balans är viktig.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Kultur behövs för både kunskapstörst och livskvalitét. Liberalerna ser gärna att satsningarna på Kulturskolan och civilsamhället (föreningarna) ökar.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: I dagsläget ingen ändring.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Örebros val:

 • Förbättra belysningen på otrygga platser
 • Lägga resurser på att stötta föräldrar med barn som är i riskzonen
 • Skapa fler fritidsaktiviteter för ungdomar

Så svarar L: Extra viktig Mer belysning och kameror också. Stötta medarbetare att göra orosanmälning och skapa bättre arbetsvillkor för socialtjänsten.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Örebros val:

 • Bygga en ringled för att förbättra trafiksituationen i Örebro
 • Ge mer resurser till elevhälsan för att motverka psykisk ohälsa
 • Minska storleken på grupperna i kommunens förskolor

Så svarar L: Extra viktig Fanns fler jag sakfrågor Liberalerna kan se som viktiga. Framförallt mer satsningar på skola och lärare. Samt tidigare social förebyggande insatser och tvång för att ta hand om våra barn och fritid. Likaså kommer klimatfrågorna för långt ner i fokus.