Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Norsjö

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är vanliga medborgare som idag bedriver vårt politiska arbete på fritiden. Vi har en bra mix vad gäller livserfarenhet, yrkeserfarenhet och hur det är att bo, leva och verka inom Norsjö kommun idag. Vi vill ha en långsiktigt hållbar kommunal ekonomi och vi vill genomlysning den kommunala organisationen för att hitta nya sätt att utföra uppdragen.

Våra viktigaste lokala förslag

Skolan

Vi vill att barn med NPF-problematik ska få det stöd de har rätt till enlig lag. Att barn med problematisk skolfrånvaro ska få det stöd och den utbildning de har rätt till enligt lag. Att den fysiska skolmiljön SKA vara en trygg och säker plats för alla att vistas på. Inga elever ska lämnas eller hämmas. Vi vill se en kartläggning kring förekomsten av hedersrelaterat våld i Norsjö kommun.

vård och omsorg

Vi vill öka personalens delaktighet vid planering och bemanning inom verksamheterna. Vi vill öka bemanningen inom vård och omsorg. Vi vill att alla ska ha en fast husläkare. Vi ska ha tre sjukhus och BB i länet.

Badhuset

Enligt skolans läroplan ska barnen kunna simma 200 meter (varav 50 meter i ryggläge) i årskurs 6, för att eleverna ska få godkänt betyg i ämnet Idrott & hälsa. Vi har idag en aktiv simklubb i Norsjö som genom sitt ideella arbete är ett viktigt led i att lära våra barn vattenvana och att simma. Även vuxna personer utnyttjar badhuset idag och vi vill främja och stöttar varje form av aktiv rörelse

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vindkraften är en sådan fråga.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Den nuvarande majoriteten ska bytas ut mot ett borgerligt styre.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Norsjö

Avlasta undersköterskor med vårdteam som utför icke-medicinska uppgifter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Utbildad personal ska ägna sin arbetstid till att utföra de arbetsuppgifter de är utbildade för.

Kommunen ska verka för att inkomster från lokal energiproduktion stannar kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Tanken är god. Men vi ser hellre att det satsas mer på inköp av lokalproducerade råvaror för att på så vis minska transporterna och därmed bidra till att minska på koldioxidutsläppen.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Är en självklarhet för oss i Norsjö. Men då våra äldre talar Norsjömålet är det önskvärt att vår personal även kan förstå även detta.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: ofta är en liten kommuns ekonomi redan ansträngd.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Andelen äldre kommer att öka och när den kommunala kapaciteten når sitt tak, är det bra om det finns privata alternativ.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Hur kan detta vara kommunens ansvar? Skellefteå kraft har t ex satt upp laddstolpar vid Frendo i Malå, liksom att Setra har satt upp laddstolpar inom sitt område.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är ju den enskilda kommunen som kan svara på frågan hur många nyanlända flyktingar de har möjlighet att ta emot.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Vi vill att skolan ska förstatligas.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Norsjös val:

 • Slutföra bygget av ny sim- och sporthall
 • Stärka kommunens service till företag
 • Säga nej till ytterligare vindkraftsbyggen