Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Nordmaling

Varför ska väljarna rösta på er?

Ett starkt socialliberalt parti behövs i Nordmaling. Vi liberaler vill ha en skola som ser det enskilda barnets behov med en stark elevhälsa, som värnar de äldre och deras rätt till delaktighet och inflytande, som vill satsa på personal inom äldreomsorg och skola och som tror på ett starkt näringsliv.

Våra viktigaste lokala förslag

Framtiden är liberal

Vi vill utveckla kommunens egen verksamhet genom att satsa på fler intraprenader, skapa mer delaktighet och inflytande för personal . Vi ska ha ett gott samarbete med våra företagare, funktionhinderkonventionen ska beaktas i alla kommunala beslut. Byarna ska utvecklas. Reducera tomtavgifter, anslutningsavgifter, bygglov för att få igång byggandet och därmed en positiv inflyttning.

Barn och unga går inte i repris

Förbättra samverkan mellan skola och socialtjänst med socialsekreterare i elevhälsan. Omstart för öppna förskolan. Ge Hédi Frieds barnbok om förintelsen till alla lågstadieelever i kommunen. Bygga cykelleder för mountainbikecykling. Kommunens lekplatser ska vara tillgängliga för alla. Sportotek ska bli verklighet i kommunen och vi vill skapa en mötesplats för EPA-ungdomar.

Leva livet-hela livet

Erbjuda förebyggande hembesök från 80 år. Satsa på undersköterskor och sjuksköterskor , vidareutbildning på 25% med bibehållen lön. Erbjud Akademisk specialisttjänstgöring för anställda sjuksköterskor. Måltidssällskap inom hemtjänsten för att bryta den ofrivilliga ensamheten. Utegym som passar både äldre och yngre. Mer makt åt våra årsrika på boenden- det är den enskildes önskemål som ska styra.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej , kan inte se det. Vi vill satsa på barn och unga och på äldre. Så viktigt också med ett starkt näringsliv för att Nordmaling ska kunna utvecklas ytterligare.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill fortsatt se ett borgerligt styre i Nordmaling där Liberalerna har ett stort inflytande.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Nordmaling

Planlägg nya bostadsområden i Nordmaling

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Det är mycket viktigt att vi jobbar utåtriktat med att skapa intresse för att flytta till Nordmaling. Det gör vi genom att planlägga nya tilltalande bostadsområden.

Kommunen ska verka för att mer skatteintäkter från energiproduktion stannar kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Liberalerna tycker att det är positivt att det alltid finns vegetariska val men vi tycker inte att det ska vara obligatoriskt. Det är inte speciellt liberalt.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Vi ska erbjuda en god arbetsmiljö med en grundbemanning som gör att det finns utrymme för raster och återhämtning. Det finns mycket att göra inom schemaläggning för att arbetsmiljön ska bli bättre. Möjlighet till kompetenshöjning och en långsiktig och uthållig personal och lönepolitik gör kommunen attraktivare som arbetsgivare.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är viktigt att man som äldre har möjlighet att välja. Redan idag kan man välja ett privat alternativ inom hemtjänst i Nordmaling. Det är positivt för den enskilde. Det är också positivt att det finns flera arbetsgivare att välja på om man vill jobba inom äldreomsorgen. Idag har kommunen ett litet äldreboende på intraprenad i Norrfors. Får gärna bli fler intraprenader.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Ska mottagandet bli bra för den nyanlände och kommunen ska kunna erbjuda god service och kvalitet så är det ett önskemål. Men vi ska naturligtvis alltid vara öppna för att ta emot nyanlända.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Tyvärr blir kulturen många gånger lite styvmoderligt behandlad i kommunala budgetar. De lagstadgade verksamheterna måste prioriteras. Men man får inte glömma att kulturen är viktig för folkhälsan och har en mycket viktig förebyggande funktion. Ska vi vara en attraktiv kommun bör man också visa upp kulturen.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Nordmalings val:

 • Erbjuda fritidsverksamhet både före och efter skoltid samt på skollov
 • Stärka kommunens service till företag
 • Stärka lärarnas mandat att agera mot stökiga elever