Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Norberg

Våra viktigaste lokala förslag

Näringsliv och integration = välfärd

Kommunen ska ta större ansvar och se till att fler kommer i arbete. Enkla jobb, tillsammans med språkstudier i svenska, ska kunna fortsätta med praktik utom och inom kommunen eller vidare till utbildning. Detta ska ske istället för eller tillsammans med försörjningsstöd. Näringslivets behov behöver matchas med tillgänglig arbetskraft och en plan upprättas. Jobb ökar friheten för individen.

Norberg ska följa LSS

Lagen om stöd och service (LSS) är en frihetslag som gör att fler kan leva sina liv som vanligt, men med visst stöd i vardagen. I Norberg har detta varit eftersatt i många år vilket drabbar de som får stödet, anhöriga och personal inom LSS. Det vill vi ändra på och jobbar aktivt för att det ska bli bättre att bo i Norberg, även om du berörs av LSS. Kompetent personal är viktigt.

Norbergs skola ska bli bäst – från förskola till vuxenutbildning

Vi vill minska grupperna i förskolan, utveckla flerlärarsystemet, anställa fler svenska-som-andraspråkslärare och öka andelen behöriga lärare i grundskolan. Norberg kommer behöva bygga nytt och bygga om lokaler för att bättre möta barnens behov i förskola-skola. Vuxnas utbildning ska matchas mot jobb. God arbetsmiljö ska råda för personalen i samtliga skolformer.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Norberg

Kommunen ska säga nej till utbyggnad av vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig I Norberg har vi redan tagit ansvar för vindkraftsutbyggnaden. Nu föreslås en vindkraftpark till. Vi måste stoppa exploateringen av landsbygden. Det är inte rimligt att våra fastigheter ska falla till halva värdet för att Sverige i nuläget har ett undermåligt elsystem. Vi ser gärna små kärnkraftverk på fler ställen i Sverige. Hellre ett sådant till Norberg.

Kommunen ska bygga ett kulturhus

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi har en mängd tomma lokaler och Tingshuset blir i praktiken ett slags kulturhus med de planer som redan finns. Ett nytt kulturhus är uteslutet. Vi har andra investeringar som är viktigare i nuläget, bland annat förskola och utbyggnad/ombyggnad av flera skollokaler. Där går smärtgränsen för Norberg.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är bra att det finns ett vegetariskt alternativ alla eller flera av dagarna. Flera barn i Norberg är så pass ekonomiskt utsatta att de inte får kött hemma. Här har förskola/skola ett kompensatoriskt uppdrag. Det ska fortsätta serveras kött i Norbergs skolor men gärna med vegetariskt alternativ.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är bra att personer kommer i egen försörjning. Vi har flertalet möjligheter till att skapa småföretag bland annat inom grön näring i Norberg. Det ska kommunen stötta genom att inte konkurrera. Istället för att låta skattepengar gå till att betala löner för att utföra vissa tjänster så kan kommunen gynnas av fler företagare som i sin tur betalar skatt bland annat till kommunen.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Vi har redan nu personalbrist. Vi har redan provat kortare dag inom viss verksamhet. Det tyckte inte personalen var bra och det tillförde bara mer stress under arbetsdagen. Vi ska se till att alla har så bra arbetsmiljö att man kan jobba 8 h utan att gå sönder. Kommunens arbetsmiljöansvar kan inte nog betonas och här finns det mycket att göra i Norberg.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det kostar mycket pengar med folkomröstningar. Vi har lagt förslag om att göra politiken mer tillgänglig genom att låta folk tycka till kring olika förslag, bland annat via sociala medier. Det är en mer ekonomisk lösning utan att folk behöver springa och rösta titt som tätt. Gå med i ett politiskt parti - då har du stora möjligheter att påverka i Norberg.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Det är bra att vi har så många nysvenskar som jobbar inom välfärden. Vi måste dock ställa krav på att det går att kommunicera med alla och därför är vi för språktest men också att man ska kunna bygga vidare på sin svenska när man väl börjat jobba. För dåliga språkkunskaper är en riskfaktor i välfärden och därför måste vi satsa på språk. LSS ska också omfattas.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är inte särskilt dyrt att bo i Norberg som det är. Det här ska vi i nuläget inte lägga skattepengar på. Det kommer att byggas fler lägenheter, lite oklart om det är bostadsrätter eller hyreslägenheter, inom kort av privat aktör. Det är inte kommunen som bygger och då bestämmer vi heller inte hyran.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Ja! Det behövs alternativ till en överbelastad kommunal verksamhet. Valfrihet är bra. Det gör också att personal kan välja arbetsgivare och kommer höja kvaliteten på alla sätt, både för de som behöver omsorg och de som jobbar inom omsorg. Kontroll och uppföljning är dock viktigt, har vi lärt av andra kommuner.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: "Stor tillgång" är att ta i men det måste finnas infrastuktur för elbilar så att kommunens egna bilflotta kan byta över till el. Att besökare kan ladda sina elbilar på plats i Norberg är viktigt för besöksnäringen. Vi behöver ha några stycken laddställen, åtminstone. Detta är redan på gång i kommunen och snabbladdstolpar kommer att sättas upp vid Frida Arena.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Det bär emot att säga men Norberg har tagit ett stort ansvar för flyktingar under lång tid. Ska man ta emot flyktingar så måste man också se till att integrationen fungerar att att folk kommer i arbete. Mottagandet ska vara människovärdigt och vi måste kunna möta olika behov i skolan. Norberg ska ta sitt solidariska ansvar, men det måste även andra kommuner göra.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Vi välkomnar en friskola som alternativ till kommunal skola i Norberg. En skola, gärna med NPF-inriktning, står högt på önskelistan. Vi ser gärna privat aktör som tar över SFI med undervisning såväl digitalt som på plats. Fagerstas utspel angående SFI har varit oroväckande.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Det är socialt självmord i Norberg att ge sig på kulturpengarna. Vi tycker att det redan nu läggs för mycket pengar på kultur, eftersom det inte är lagstadgad verksamhet. Pengarna behövs i skolan. För att vara lite pragmatiska så vill vi inte lägga mer pengar på kultur än vad som redan görs. Hellre gratis kultur för barn och avgiftsbelagd för vuxna. I nuläget är det ibland tvärtom.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Flera partier kommer nu vilja sänka skatten i Norberg. Om man förstår att var tredje krona i Norberg är statligt bidrag så förstår man att det är orimligt att sänka skatten. Då måste vi sänka välfärden ytterligare och det är det ingen som vill. Vi behåller skatten som den är och vill att mer pengar ska läggas på skolan.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Norbergs val:

 • Minska barngrupperna i kommunens förskolor
 • Ställa högre krav på ordning och reda i skolan
 • Öka stödet till personer med funktionsnedsättning