Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Nässjö

Varför ska väljarna rösta på er?

Om du vill rösta på ett parti som prioriterar skolan, har ett tydligt fokus på integrationpolitiken med både stöd och krav, har en strategi för att möta arbetsmarknadens behov och satsar mer på förebyggande insatser för ett tryggare liv – hela livet. Rösta på Liberalerna!

Våra viktigaste lokala förslag

Skola

- Riktat ekonomiskt stöd till skolor som behöver lyfta kunskapsresultaten. - Elever som halkar efter ska få stöd, och elever som kan gå före ska få utmaningar. - Öka samverkan mellan skolelever och näringsliv för att möta arbetsmarknadens behov. - Läraryrket ska vara ett välavlönat och attraktivt akademiyrke som lockar de bäst lämpade. - Utbilda personal i hedersrelaterat våld och förtryck

Integration och arbetsmarknad

- Ny integration- och arbetsmarknadsförvaltning - Motprestation som krav för försörjningsstöd. Aktivitetskrav utifrån individens bedömda arbetsförmåga. Heltidsaktivitet 30h/v. - Strukturella boendeåtgärder som minskar och motverkar segregation. - Skyldigheter, rättigheter, jämställdhet, hedersvåld och HBTQ frågor ska bli obligatoriska moment i samhällsorienteringen för nyanlända.

Trygghet- hela livet

- Anställ fältassistenter och fler ungdomscoacher - Bygg en ny sporthall - Skapa lek för alla - tillgänglighetsanpassade lekplatser - Förebyggande insatser i tidigt ålder - Strategi för att minska ofrivillig ensamhet hos äldre - Brottsförebyggande insatser - Alla ska med- utveckla kransorterna

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi tvivlar på den investering som behövs för höghastighetståg.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Liberalerna i Nässjö vill ha ett liberalt borgerligt maktskifte även på lokalnivå.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

I sakfrågor kan vi samarbeta med alla partier som delar våra värderingar.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Nässjö

Kommunen ska fortsätta med medborgarbudgetar där invånarna har inflytande

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska sätta upp fler övervakningskameror för att öka tryggheten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Vi anser att det är viktigare att öka grundbemanningen och att personalen har tillräckligt goda kunskaper i det svenska språket. Vi vill även bekämpa den ofrivilliga ensamheten hos äldre. Ingen människa ska plågas av social isolering. Nässjö kommun måste även bygga fler trygghetsboenden. Våra äldre ska inte stå i kö till trygghetsboende.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: När frågor engagerar en stor del av allmänheten är det viktigt att politiken lyssnar. Nedläggningen av centralskolan, investeringen på bandyhallen som kostade 100 miljoner kronor är några exempel på när en folkomröstning borde ha ägt rum.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: För oss är hög kvalitet och valfrihet mer avgörande än driftsformen.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Liberalerna Nässjö har hoppat över denna fråga

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Vi är inte negativa till friskolor men vi vill inte att friskolor ska kunna göra vinster på bekostnad av kvalitet och elevernas kunskapsresultat.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Kultur är grundläggande för människors utveckling, bildning och kreativitet- det värnar vi om.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: SÄNK SKATTEN! Liberalerna i Nässjö kommun vill sänka skatten. En liberal skattepolitik handlar om att nå högre skatteintäkter genom att fler betalar skatt, inte att medborgare betalar högre skatt. Vi tror på arbetslinjen- att det alltid ska löna sig att arbeta.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Nässjös val:

 • Avskaffa delade turer inom den kommunala omsorgen
 • Införa kortare yrkesutbildningar på gymnasiet med fokus på bristyrken

Så svarar L: Det Liberalerna främst kommer att prioritera är skola, integration, arbetsmarknad, kransorterna, och förebyggande åtgärder för ett tryggare liv.