Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Nacka

Våra viktigaste lokala förslag

Slå vakt om det fria valet av skola och förskola i Nacka och öka likvärdigheten

I Nacka finns det många bra skolor och förskolor, både kommunala och fristående, och föräldrar väljer den verksamhet de tycker passar bäst för just deras barn. Alla barn är olika och därför är mångfalden viktig. Liberalerna försvarar valfriheten. Vi vill utveckla skolvalet så att likvärdigheten ökar. Inför syskonförtur i kommunala skolor och korta ned kötiden till friskolor.

Liberalerna vill utveckla Nacka sjukhus

Boende i Nacka och Värmdö uppskattar att akut vård finns nära och tillgänglig på Nacka sjukhus, som också har flera specialistmottagningar. Nackas och Värmdös befolkning ökar snabbt, och Nacka sjukhus behöver därför växa med fler specialistmottagningar och vårdavdelningar.

Liberalerna vill verka för fler laddplatser till elbilar i Nacka

Det blir fler och fler el- och hybridbilar i Nacka, och det är bra. Många har tyvärr svårt att hitta möjligheter till laddning av sina bilar. Vi liberaler vill verka för att det ska finnas laddplatser runt om i hela kommunen, både vid bostäder, idrottsytor, arbetsplatser och allmänna platser.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Nacka

Kommunen ska verka för att hela Ryssbergen görs till ett naturreservat

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Större delen av Ryssbergen är redan beslutat som naturreservat. Men då Nacka inte äger marken behövde en överenskommelse träffas med markägaren om viss bebyggelse.

Kommunen ska bygga och hyra ut allmännyttiga lägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi anser inte att kommunen ska vara uthyrare av bostäder. Det finns många privata bostadsbolag i Nacka som gör det bra idag. För oss är inte driftsformen det viktiga utan kvaliteten och tillgången på bostäder.

Myrsjö simhall ska drivas i privat regi

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi tror att det finns aktörer som kan driva en simhall bättre än vad kommunen kan. Vi har höga krav på service, tillgänglighet och ett brett utbud för barn och unga oavsett driftsform.

Kommunen ska verka mot att det byggs en stenkross i Skrubba

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Förslaget på stenkross i Skrubba är dåligt då stenkrossar och bullriga verksamheter ska placeras på längre avstånd från bostadsområden.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: En god dialog med personal, hållbar schemaläggning och ett stort fokus på arbetsmiljöfrågor är viktigare. Det ska fungera att jobba åtta timmar om dagen utan att drabbas av vare sig fysisk eller psykisk ohälsa. Rätt till heltid inom äldreomsorgen är en viktigare fråga.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är en grundläggande princip att alla brukare och boende ska kunna både förstå och göra sig förstådda. Det är därför viktigt att personalen kan svenska språket, vilket också är viktigt för integrationen.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Även nyanlända elever ska kunna välja skola och mottas lika bra hos friskolor som i kommunala skolor. Alla skolor i Nacka får samma resurser för att tillgodose nyanländas behov oavsett driftsform.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Nacka har idag många välfungerande och uppskattade privata äldreboenden och hemtjänsten drivs helt i privat regi. För oss liberaler är driftsformen inte relevant utan fokus ska ligga på kvalitet.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kommunen ska erbjuda en större tillgång till publika laddstolpar, men också näringslivet och privata aktörer bör uppmuntras att bygga fler laddstolpar för elbilar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Människor i behov av hjälp ska självklart få det både i Nacka kommun och i andra kommuner. Det är viktigt att snabbt lära sig svenska språket, ordna jobb och skola för barn och unga.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Det viktigaste är att Nackas skolor håller en riktigt hög kvalitet oavsett om det är kommunalt drivna skolor eller friskolor. Nacka har en mångfald av kommunala och fristående skolor som kompletterar varandra väl.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Nacka lägger idag mest pengar per invånare på kultur av alla kommuner i hela Sverige och vi vill fortsätta att inneha ledartröjan.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Kommunen behöver få in den skatt som krävs för att finansiera hög kvalitet på kommunens tjänster. Om det kan uppnås med ett lägre skatteuttag kan en skattesänkning bli aktuell.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Nackas val:

 • Genomföra satsningar för att minska arbetslöshet i otrygga områden
 • Planera för en blandad bebyggelse för att motverka segregation
 • Öka stödet till kultur- och idrottsföreningar i brottsutsatta områden

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Nackas val:

 • Bygga fler idrottsplatser
 • Införa syskonförtur i kommunala skolor
 • Montera solceller på kommunens fastigheter där det är lämpligt