Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Mörbylånga

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi arbetar för ett Öland där människor växer och trivs. En skola som skapar förutsättningar för alla elever att nå sina drömmars mål. Ett företagsklimat där människor vågar satsa. En välfärd som utgår från individens behov. Ett samhälle där du får vara den du är och som välkomnar både fastboende och sommargäster. En ansvarsfull ekonomi och en slimmad byråkrati: mindre krångel och mer frihet.

Våra viktigaste lokala förslag

Skolan först!

Satsa på förskola, skola och fritids - det är vår första prioritet. Alla elever ska kunna lyckas i skolan.

Värdig vård för äldre

Öland har många äldre invånare. De ska ha den bästa service och vård som går att uppbringa. Vi vill se fler boendeformer - trygghetsboenden, serviceboenden och särskilda boenden. Utöka samarbetet med regionen så att fler läkarbesök kan göras i hemmet, gör det lättare att nå hälsocentralen och skapa möjligheter för fler sociala aktiviteter långt upp i åldrarna för den som vill.

Planera för ny Ölandsbro

Ölandsbron är hela Ölands livsnerv. Men den är omodern. Trots att den är lika trafikerad som Öresundsbron saknar den både mitträcken och cykelbanor. Det är dags att planera för en ny och modern Ölandsbro. Det är avgörande för Ölands utveckling, och för våra barns möjligheter att bo och leva här i framtiden.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill ingå i en borgerlig majoritet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Mörbylånga

Kommunen ska säga nej till nyetablering av vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Centrum i Mörbylånga ska bli bilfritt

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Många är helt beroende av bil. Att helt stänga av centrala Mörbylånga för biltrafik vore därför ett dråpslag mot handeln, och skulle försvåra för många invånare på södra Öland. Enskilda gator kan eventuellt bli gågator men inte hela centrum.

"Mörbylångamodellen" ska införas i fler kommunala verksamheter utöver hemtjänsten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska börja planera för en ny Ölandsbro

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Kommunen är inte huvudansvarig eftersom investeringen som krävs för en ny bro är en statlig angelägenhet, men det är mycket viktigt att kommunen tydligt tar ställning för att en ny Ölandsbro behövs och tar med det i sin planering.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Förslaget innebär att fler behöver anställas för att täcka dygnets alla timmar. Det måste i så fall utredas hur den kostnaden ska täckas utan att skatten behöver höjas ytterligare, då Mörbylånga redan har en väldigt hög kommunalskatt.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är viktigt att de som arbetar inom kommunal omsorg kan göra sig förstådda gentemot invånarna de arbetar för, och att de i sin tur förstår vad som sägs.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi behöver fler billiga hyreslägenheter i kommunen, så att framförallt våra ungdomar kan bo kvar, men också för att alla ska ha fler boendealternativ att välja på.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi kommer behöva fler äldreboenden och fler händer inom hemtjänsten. Det är bara bra om företag vill investera i vår kommun, skapa arbeten och bidra till en mångfald av utförare.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Laddstolpar är en viktig infrastruktur, både nu och i framtiden. Kommunen behöver därför delta i utbyggnaden av laddstolpar vilket gynnar både våra invånare och turismen. Men det är också viktigt att det privata näringslivet drar sitt strå till stacken i denna fråga, det ligger också i deras intresse.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Mörbylånga har lyckats väl med sitt flyktingmottagande genom åren och det finns många frivilliga goda krafter som hjälpt till. Självklart ska vi ta vår del av ansvaret för de flyktingar om Sverige tar emot.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Vi har en ganska bra balans av privata och offentligt drivna skolor i kommunen.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Kultur är viktigt, och Öland är ett kulturlandskap. Kommunen har inte möjlighet till några större insatser rent ekonomiskt, men man kan göra mer för att underlätta t ex arrangemang och ännu mer genom att söka statliga medel och EU-medel för större investeringar.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Efter valet 2018 höjde den nya majoriteten med S, C och V kommunalskatten med 80 öre. Det slår hårt mot de med sämst ekonomi. Vi vill sänka skatten med 40 öre i ett första steg.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Mörbylångas val:

 • Anställa fler lärare i kommunens skolor
 • Anställa mer personal i kommunens äldreomsorg
 • Begränsa grupperna i kommunens förskolor till 15 barn