Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Mönsterås

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi anser att den liberala grundstenarna är en förutsättning för ett civiliserat samhälle: Politisk och religiös frihet, demokrati, ekonomisk frihet, rättvisa och solidaritet, jämställdhet. Att rösta Liberalt är att ge förutsätttningar för alla att bli det dom vill.

Våra viktigaste lokala förslag

Vassröjning en kommunal angelägenhet

Att stränder och vikar växer igen är tyvärr en naturlig företeelse, och vi kan ju inte hindra det, däremot kan vi göra insatser för att minska det. Vi behöver fundera och bestämma oss för vad som ska göras, hur vi vill att stränder och vattendrag/kanaler ska se ut och vara tillgängliga. Vi tycker att det är en viktig del i vår gemensamma miljö och att kommunen ska ha en plan.

Utveckla äldreboende på alla orter i kommunen

Vi har motionerat, och fortsätter föreslå, att det ska finnas äldreboende i olika former på alla orter i kommunen. Att kunna välja att bo i sin hembygd på ålderns höst är livskvalitet.

Förstärka turistbudgeten

Vi har motionerat om att vi måste förstärka turistsatsningarna i kommunen, besöksnäringen är viktig för både oss som bor här och turisterna. Hamnområdet behöver fortsätta att utvecklas, tillsammans med övriga orter i kommunen.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Inte direkt.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En fortsatt borgerlig kommunal allians.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD och/eller V

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Mönsterås

Parkeringstiderna på torget ska förlängas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Tillgänglighet ska inte vara ett problem för det lokala näringslivet.

Kommunen ska säga ja till vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Inte förutsättningslöst. Det måste till en analys för och emot, hur verken placeras, påverkan på miljö och boende. Den tekniska utvecklingen gör att störningarna blir av en annan omfattning än tidigare. Kanske man inte ska godkänna så stora verk?

Det ska vara stopp för nya tomter på Oknö

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Folk vill bygga där folk vill bo, och det finns fortfarande plats på Oknö. Att området skiftar karaktär är en del i utvecklingen.

Övervakningskameror ska sättas upp i kommunen för ökad trygghet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kan vi minska skadegörelse på byggnader och liknande så är det OK. Allmänna överkvaningskameror tycker vi inte kommer att ge oss ökad trygghet.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Barnen erbjuds en bra och varierad kost som det är idag. Att ha köttfria dagar tillför ingenting till varken hälsa eller miljö.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi kämpar idag med att bemanna och beskosta verksamheten, men kan man få samma resultat på sex timmar som vid åtta timmar så går det att prova. Tyvärr visar väl forskningen att det inte är så lätt i den typen av verksamhet?

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är viktigt att man kan göra sig förstådd, och förstå i vården. Hur testet ska utformas och hur man kan ge språkstöd om man inte klarar testet måste funderas på.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Mönsterås Bostäder ha redan en roll att skapa en lokal bostadsmarknad för hyresrätter.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Ja, om dom uppfyller de krav som ställs. Privata aktörer har drivit kvalitetsarbetet framåt historiskt sett, och det skapar arbetstillfällen.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi motionerade om laddstolpar, och det har tagit fart. När nu marknaden finns förutsätter vi att privata aktörer tar initiativet och ser till att deras kunder kan ladda sina fordon. Kommunen ska ha en generös inställning till att sätta upp stolpar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det finns förutsättningar att ta emot människor som behöver hjälp i vår kommun. Vi måste se till att dra lärdom av de integrationsproblem som finns för att det ska bli bättre.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Liberalerna Mönsterås har hoppat över denna fråga