Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Lycksele

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är Sveriges liberala parti, vi vill skapa möjligheter för människor att leva fria liv. Vi tar kampen mot förtryck och kollektivism för lösningar där individen står i centrum.

Våra viktigaste lokala förslag

Satsning på skola, fritids och förskola

Uppföljning och stöd ska komma tidigt i utbildningen. Skapa bra arbetsmiljö för våra barn, elever och personal. Utöka samarbetet med våra närliggande universitet. Utveckla samarbete mellan skola, socialtjänst, polis, sjukvård och föräldrar.

Bygga och bi i hela kommunen

Planlägga fler attraktiva tomter i byarna, för permanent- och fritidsboende. Stimulera för fler hyreslägenheter. Underlätta pendling till och från arbetet. Skapa bättre tåg- och bussförbindelser. Utveckla och stötta service i byarna. Skapa trygg och säker miljö i hela kommunen.

Vård och omsorg

Höja kommunens kvalitet inom särskilda boenden och hemtjänst. Skapa fler trygghets- och seniorboenden. Möjliggöra vidareutbildning och kompetensutveckling för personalen. Lagen om valfrihet ger oss möjlighet att mäta kvaliteten på den vård och omsorg vi erbjuder. Det bidrar till utveckling och kvalitetssäkring av vår vård av äldre och multisjuka.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Där elen produceras ska priset vara lägre.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Borgerlig regering med Liberalt styre.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Kommunalt vill vi inte styra med Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Lycksele

Återinför friskvårdstimme för kommunalanställda

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Den är orättvis för personal inte har möjlighet att ta friskvårdstimme.

Byskolorna i kommunen ska bevaras

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: När det är bra elevunderlag ska byaskolorna finnas kvar.

Verka för att mer skatteintäkter från energiproduktion stannar kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: För att kunna återinvestera och utveckla energiproduktionen.

Minska barngrupperna i kommunens förskolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Grupperna får inte bli för stora för att hålla en hög kvalitet.

Den kommunala servicen utanför tätorten ska stärkas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Hela kommunen ska leva. Man ska kunna verka och bo i hela kommunen.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Allmännyttan behövs för att driva fram näringslivet.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: På grund av brist på utbildad arbetskraft kommer det att vara svårt att genomföra. Om kvalitén inom vård och omsorg ska bibehållas.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Viktigt att kunna göra sig förstådd hos brukarna.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Liberalerna Lycksele har hoppat över denna fråga

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Möjligheten ska finnas. Dock ska eventuella budgetöverskott återinvesteras i verksamheten.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Där företag kan tillhandahålla publika laddstolpar är det att föredra.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Risken finns att det blir vissa kommuner som tar emot flyktingar. Bör fördelas procentuellt utifrån kapacitet.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Möjligheten att välja friskola ser vi positivt på.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Det finns ett brett utbud av kulturaktiviteter i Lycksele idag.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Glesbygdskommuner med hög skatt ska få stadsbidrag.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Lyckseles val:

 • Erbjuda fler platser på trygghetsboenden
 • Skapa fler undervisningsgrupper för elever med särskilda behov
 • Utveckla den kommunala servicen utanför tätorten