Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Ludvika

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi tror på kraften i individen och tror att man ska få ges möjligheten att utöva sina egna val i sitt liv så långt det inte påverkar andras möjligheter. Vi tror vidare på att grunden till ett bra samhälle vilar på en god utbildning och en positiv grundinställning till innovation och teknik som svar på utmaningar kring miljö t.ex

Våra viktigaste lokala förslag

Värdefull fritid för våra barn och unga

Förutsättningarna för våra barn och unga att få möjlighet att utöva sin idrott eller annan fritidssyselsättning måste förbättras. Vi är glada över att ha skapat förutsättningar för en ny anläggning i Ludvika och tror att det ska öppna upp ytterligare förutsättningar. Vi vill även se över hur kommunen bättre kan stötta föreningarna i sitt arbete då vi vet att tiden vi har mellan jobb/hem är knapp

Mindre elevgrupper i förskolan

Liberalerna vill arbeta för att uppnå max 12 barn per vuxen i förskolan. För att nå detta kommer det att krävas ett stort arbete för att nyrekrytera samt behålla vår duktiga personal som jobbar hos oss idag. Vi vill vara en kommun som man vill jobba och verka i

Attraktiva boenden i kommunen

Ludvika behöver mer attraktiva platser för nybyggnation för att kunna skapa förutsättning för inflyttning till kommunen. Idag har vi en stor arbetspendling in till kommunen - det vill vi ändra på

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill ha en borgerlig regering då vi tror att våra frågor på bäst sätt kan hanteras av en sådan regering. Vi tror vidare inte på att isolera enskilda partier från inflytande, medborgarnas röst måste ligga till grund för hur vi ska arbeta efter valet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej, sakfrågorna måste styra

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Ludvika

Nedlagda byskolor ska öppnas igen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Grunden måste vara kvalliten på utbildningen - inte var den ligger. Det negativa med att inte öppna byskolorna igen är givetvis tiden fram och tillbaka till skolan.

Ett särskilt boende för äldre ska öppnas i Fredriksberg

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi tror att närhet till en miljö som är känd är viktigt för att skapa en trygghet för de äldre.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi tror att det kommer krävas av oss alla att förändra vårt sätt att se på mat nu och i framtiden. En bra grund som alltid sätts i skolan

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: I en liten kommun som Ludvika är det inte så lätt att driva detta. Möjligheten för en privat aktör att driva är inte alltid rimligt. Här måste man se från fall till fall - dock är vi i grunden positiva till privat ägande och drift

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi har idag redan svårt att finna personal att jobba 8h. Man får finna andra vägar fram inom tunga yrken för att hålla arbetslivet ut.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är viktigt för oss alla att vi känner oss delaktiga i den riktning som kommunen går. Det skapar en bra grund för vår lokala demokrati

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: En självklarhet.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Självklart. Friskolor ska verka under samma förutsättningar som den kommunala skolan

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi ska kunna erbjuda olika typer av boenden som speglar de behov vi har på bostadsmarknaden

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Har ingen betydelse vem som är huvudman så länge kvallten säkerställs och att de boende känner den trygghet som man ska ha

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Jag tror att kommunen ska spela en roll här - speciellt i en sådan liten kommun som Ludvika för att säkerställa att vi gör en snabbare omställning

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Har egentligen ingen betydelse om det är privat eller kommunalt. Det är studieresultataen som måste styra här

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Ludvikas val:

 • Ge alla barn rätt till 30 timmars förskola per vecka
 • Minska barngrupperna i kommunens förskolor
 • Planlägga mer tomtmark för bostäder