Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Ljusdal

Våra viktigaste lokala förslag

Språkkrav för allt arbete i kommunal regi

Det svenska språket är centralt. Vi menar att ett språkkrav möjliggör för dels bättre välfärdsservice, dels visar att kommunen ställer krav. Det är viktigt att markera vikten av det svenska språket i arbete. Den som behärskar språket har goda förutsättningar att nå sina livsmål.

Stärk elevhälsan

Våra skolor ska ge alla barn en chans att hitta sin väg och uppnå sin dröm, även om starten i livet ser olika ut. En bra skolgång är biljetten till ett liv som man styr över själv. Vi menar att om vi stärker elevhälsan stärker vi även eleverna. Det handlar om att satsa på fler speciallärare, kuratorer och att utveckla ett språkutvecklande arbetssätt.

Avskaffa delade turer inom omsorgen

Att avskaffa delade turer är en kvalitets- och jämställdhetsfråga. Idag arbetar personalen under orimliga arbetsförhållanden. Långa dagar och förstörd familjesituation duger inte om vi vill höja kvaliteten på omsorgen och samtidigt värna vår värdefulla personal.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Ljusdal

Högstadiet i kommunen ska koncentreras till Ljusdal

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Högstadiet ska finnas i större delarna i kommunen.

Kommunen ska vara med och finansiera en ny fotbollshall

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det behöver finnas en samverkan mellan näringslivet, föreningslivet och kommunen. Kostnaden ska även fördelas.

Personal ska få driva kommunal verksamhet med utökat ansvar för budget

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Ansvar förpliktigar.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är viktigt att det privata näringslivet får möjlighet att bedriva sin verksamhet utan osund konkurrens från kommunen.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Lika villkor för alla. Det måste vara en förhandling mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är viktigt att det är enkelt att anordna kommunala folkomröstningar men utgångspunkten ska vara att det inte behövs.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Det är oerhört viktigt att vi inför språktest för att höja kvaliteten inom omsorgen och öka tryggheten för våra äldre samtidigt som våra medarbetare får en bättre arbetsmiljö.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kvotering är inte en bra lösning för att lösa skolans problematik. Först och främst behöver skolan förstatligas så att vi inte har 290 olika ambitionsnivåer inom Sverige.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kommunen kan inte subventionera boendeformer.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Det är av stor vikt att det finns flera olika aktörer inom omsorgen. Samverkan mellan privata och offentlig sektor är nödvändig för att skapa den bästa omsorgen.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kommunen ska möjliggöra för aktörer att bygga ut laddinfrastrukturen.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Det är viktigt att det finns valfrihet inom skolan. Elever är inte stöpta i samma form. Vi är alla olika och så är också behovet av olika skolformer.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Kulturen är viktig för ett växande samhälle. Kulturen provocerar, kulturen berikar och kulturen är nyttig.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Att sänka skatten i kommunen är en liberal hederssak. Med lägre skatt på arbete och företagande möjliggör vi för fler att öka sitt sparande och vi får mer frihet.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Ljusdals val:

 • Avskaffa delade turer inom omsorgsyrken
 • Ge mer resurser till elevhälsan
 • Öka anslagen till skolan