Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Lilla Edet

Varför ska väljarna rösta på er?

Vår politik utgår från individen för vi vet att alla människor har olika drömmar och förutsättningar. Alla behöver få en ärlig chans i starten om friheten inte bara ska gälla de starkaste. Därför hjälps vi åt i ett samhälle, tar ansvar för varandra och betalar välfärden tillsammans.

Våra viktigaste lokala förslag

Kommunikation

Kommunikation är nyckeln till framtiden. Invånare, företagare och vi politiker måste regelbundet samtala om kommunala frågor tillsammans. Exempelvis, utveckling av kulturen, Strömsparken, Pilgrimsleden, och Lödösevarvs område.

SkolaSkola

Lilla Edets skolor skall präglas av trygghet, studiero och höga förväntningar. Lärarna ska ha en god arbetsmiljö och kunna fokusera på undervisningen. Förskolan ska vara en trygg plats för lek och lärande med det svenska språket i fokus.

Årsrika

Vi ser årsrika som en tillgång. Det skall finnas olika former av boende med telefon och datorer eller motsvarande samt med eller utan boendestöd. möjligheter till meningsfulla aktiviteter skall erbjudas.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Med ett mandat i fullmäktige idag får vi knappast majoritet i fullmäktige. Allt handlar om hur väljarna röstar. I dag samarbetar vi med C, M, Kd och Mp i vår kommun. Denna konstellation är bra för kommunen och dess ekonomi.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Partier som inte vill förhandla med Liberalerna om vår politik.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Lilla Edet

Övervakningskameror ska sättas upp på fler offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Övervakningskameror på offentliga platser kan ge falsk trygghet.

En ny högstadieskola ska byggas i Lödöse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Elevunderlaget räcker inte till en högstadieskola, vilket innebär att det bara skulle bli deltidstjänster för lärarna. När elevunderlaget finns skall det byggas en högstadieskola.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Eleverna skall kunna välja mellan om de vill ha kött eller vegetarisk varje dag.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig kommunen som inte är vinstdrivande skall inte konkurrera med näringslivet som är vinstdrivande.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Inte bara en arbetsgrupp skall ha sextimmarsarbetsdag, för då skall alla inom kommunen ha det.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Om behovet kommer att finnas, då skall vi naturligtvis ha folkomröstning.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Språkkrav vid anställning finns redan idag.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kommunen skall inte äga hyreslägenheter.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Om något företag skulle vilja driva ett äldreboende i kommunen bör granskning ske.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Inga laddstolpar finns idag, självklart skall det finnas, men om det skall vara i kommunalregi får tiden visa.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Människor på som flyr krig och förföljelse skall få skydd asylrätten skall värnas. Det är individens skyddsskäl som avgör om man får stanna. EU behöver gemensam asylpolitik.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Liberalerna vill att kraven på friskolorna ska vara högt ställda. De som driver friskolor måste göra det långsiktigt. Det skall vara höga krav på alla skolor - oavsett huvudman.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Kulturen i kommunen ska kännetecknas av frihet, mångfald och kvalitet. ett brett utbud skapas dels av kompententa kommunala kulturarbetare men också genom att stöta fristående aktörer i deras självständiga skapande.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Vi betalar redan mycket och skulle ekonomin in i framtiden tillåta en sänkning skulle det vara positivt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Lilla Edets val:

 • Bygga ut kommunens förskolor
 • Planlägga mer industrimark
 • Öppna mötesplatser för ungdomar i alla orter