Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Lidköping

Varför ska väljarna rösta på er?

Liberalerna står för ett ledarskap och erfarenhet att leda Lidköping framåt. Vi kommer att söka samsyn av alla partier och ta ansvar för ekonomi, omsorg och utveckling av Lidköping. Några viktiga frågor är att utveckla och inte avveckla IP Framnäs, öka stödet för barn och unga i skolan, utveckla Lidköpings strandområden, bygga ett reservvattenintag, inte blanda vuxen- och ungdomsutbildningar.

Våra viktigaste lokala förslag

En skola där alla ges möjlighet att utvecklas utifrån sin egen potential.

Varje barn och ungdom är unik och skall ges möjligheter att utvecklas utifrån sin egen nivå och möjligheter. Att klara godkända betyg skall inte vara normen för enskilda elever. Alla resurser måste sättas in för att motverka att barn blir hemmasittare. Lärare måste få möjlighet och trygghet att agera för en bra arbetsmiljö för både elever och lärare.

Vänd på trenden med att spara in på det sociala trygghetsnätet i Lidköping

Liberalerna kommer aldrig acceptera att Lidköping år efter år drar ned på det sociala trygghetsnätet. Här vill vi tillsätta mer resurser. Hur en kommun mår är beroende på hur de mest utsatta mår. I Lidköping ökar missbruket bland unga och fler och fler mår dåligt. Vi vill ha fler fältassistenter, ökat stöd till föreningslivet, utökade resurser till boendestöd samt rätten till assistans.

Förnuftig politisk styrning och ledning

I Lidköping finns många visioner om framtiden men allt för mycket står still eller går åt fel håll i mätningar. Lidköping behöver en Liberal ledning och styrning för att uppnå våra mål. Utveckla IP Framnäs för Elitfotboll och friidrott istället för gräva bort och bygga nytt. Investera i ett reservvattenintag. Sätt fart på miljöförbättrande åtgärder. Rädda torghandeln och centrumhandeln.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Liberalerna i styrande majoritet. Vi samarbetar med alla partier där vi kan få inflytande för vår politik och där vi får igenom att utveckla IP Framnäs, mer resurser för att motverka drogmissbruk bland unga i Lidköping och en skola i Lidköping där barn och unga får stöd att utvecklas oavsett behov.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej, Lidköping är i behov av ett politiskt styre med samsyn och enighet

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Lidköping

Framnäs idrottsplats ska flyttas för att ge plats åt nya bostäder

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Liberalerna har i kommunstyrelsen lagt förslag på att IP Framnäs skall utvecklas istället för avvecklas. Tyvärr enbart stöd av Vänsterpartiet. Vi har även i vår budget för 2023-2026 lagt in pengar för att utveckla IP Framnäs

En ny skola ska byggas i Filsbäck

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Stadsnära skogsområden ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Liberalerna har agerat för att det skall byggas fler ungdomsbomsbostäder och agerat för att det är med i bostadsförsörjningsplanen för Lidköping

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Liberalerna har skrivit en motion som fullmäktige bifallet som går ut på att kommunen skall utreda inom vilka områden Lagen om valfrihet även kan införas i Lidköping. Som äldre måste jag fortsatt få bestämma över mitt liv

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kommunen skall understödja och underlätta för att näringslivet skall kunna bygga upp laddningsstrukturen i Lidköping

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: I dagsläget har Lidköping tagit sitt ansvar och skall ej ta emot fler flyktingar. Nu behöver de flyktingar som är i Lidköping hjälp och stöd för att komma ut i arbete och bli en del av vårt samhälle.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Friskolereformen är en mycket bra reform och de friskolor som finns i Lidköping fungerar på ett föredömligt sätt. Så länge efterfrågan på friskoleplatser i Lidköping finns ett behov av fler skolor.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Lidköping är en kommun som tar en stor del av driftsbudgeten via avkastning på Gullspångskapitalet. Sköter vi om detta på ett bra sätt så kan vi utveckla omsorgen i Lidköping med bibehållen kommunalskatt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Lidköpings val:

 • Anställa fler socialarbetare som arbetar mot missbruk bland unga
 • Anställa mer personal i äldreomsorgen
 • Utöka tågtrafiken på Kinnekullebanan