Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Laholm

Varför ska väljarna rösta på er?

För att vi sätter individen i centrum från start. Vi vill ge individen möjlighet att klara skolan, möjlighet till utveckling, meningsfull fritid hela livet samt bra och nära vård när individen behöver i livets olika faser. Liberalerna Laholm jobbar för att Laholm ska vara möjligheternas kommun. Det uppnår vi med ökat samarbete mellan kommun, näringsliv och föreningslivet.

Våra viktigaste lokala förslag

Skola för en bättre framtid

alla ska klara skolan, elever med särskilda behov ska ha särskilt stöd, liksom högpresterande elever ska utmanas för att nå ännu högre mål.

Bygga skola och boende för äldre vid kusten

möjliggöra för äldre att bo kvar i sin hemmiljö och att elever går i skolan i sin hemkommun.

Värna om folkhälsan

stärk föreningarnas roll i samhället så att alla, oavsett kön, ålder, bakgrund eller fysisk/psykisk förmåga ska bli sitt bästa jag.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Liberalerna är ett fullsortimentsparti både på riksnivå och så även Lokalt. Bland alla viktiga frågor så fokuserar vi lite extra på föreningslivet och hur den kan stärkas i Laholm.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

I Laholm har vi haft fungerande samarbete inom Samverkan Laholm, men samarbetet kan och ska bli bättre för Laholms alla invånares bästa. Samtidigt är det viktigt att vid stora frågor som rör budget, stora kommunala byggen nås så bred majoritet som möjligt i Kommunfullmäktige.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD, ideologiskt är vi varandras motsatser.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Laholm

Kommunen ska säga nej till havsbaserad vindkraft utanför Laholmsbukten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kommunen ska ha stort inflytande och ska kunna säga nej. Mer miljövänligt el behövs från vindkraftverken, men ska alltid avgöras från fall till fall.

Övervakningskameror ska sättas upp på fler offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Otrygga platser och skadegörelse medför ökade kostnader för kommunen. Enklare regler för att sätta upp kameror ska till för att minska skadegörelsen.

Avgiften för dricksvatten ska höjas för att minska förbrukningen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Med redan höga priser på drivmedel, el, mat osv. behöver vi i nuläget inte fler prisökningar. Informera om risken till och konsekvenserna av vattenbrist så blir förbrukningen mer hållbar.

En ny högstadieskola ska byggas i Laholm

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Eleverna ska ges bästa förutsättningar för att lyckas i skolan. Nya, tillräckligt stora klassrum där elever inte behöver trängas är några av förutsättningarna.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Med tanke på bristen på personal inom yrket så ska prioriteringen vara att se till att det finns tillräckligt många arbetstagare så att dagens anställda ska få sin dygnsvila och sin semester som de förtjänar.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Yrken där det ofta är stressigt och i kombination att man jobbar med människor så är det av högsta vikt att arbetstagaren behärskar i alla fall fackspråket som gör att arbetet kan utföras på bästa sätt.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det ska finnas variation på bostäder i kommunen där kanske de med lägre inkomst ska ges möjlighet till bostad. Framförallt ska unga ges möjlighet till sin första bostad om de väljer att flytta hemifrån.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Statens roll i sjukvården ska tydliggöras. Detaljstyrningen ska minska, men staten behöver ta ett större ansvar för sjukvårdens strategiska planering, beredskap och långsiktiga kompetensförsörjning.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi går mot elektrifiering och mer miljövänliga alternativ så efterfrågan borde styra utbudet.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Många kommuner kämpar med bostadsbristen så även Laholm och det måste vi ha i åtanke, men kvoten som kommunen blir tilldelad ligger på rimliga nivåer.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Vi vill bevara friskolor och det fria skolvalet. Välskötta skolor med höga kunskapsresultat och välutbildade lärare tillför både elever och samhället stora fördelar. Det ska vara förbjudet med all form av vinstutdelning som går ut över elevernas undervisning. Skolan ska alltid vara till för eleverna, inte tvärtom.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Vi anser att ett rikt och varierat kulturliv lyfter fram det bästa i en stad eller i ett samhälle. Med fler kulturella inslag och föreningar sätter vi Laholm på kartan och som lockar fler turister till Laholm.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Med tanke på alla prisökningar vi har idag så får vi allt fler som har svårt att klara den privata ekonomin. Därför anser vi att skatten ska vara oförändrad.

Vilka insatser är viktigast för att öka studieron i Laholms kommuns skolor?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Laholms val:

 • Minska elevantalet per klass
 • Utöka elevhälsan
 • Utöka med personal till rasterna

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Laholms val:

 • Bygga ett nytt äldreboende vid kusten
 • Ge bidrag till ledarutbildning för unga inom föreningslivet
 • Minska barngrupperna i förskolan