Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Kungsör

Varför ska väljarna rösta på er?

Ett socialliberalt alternativ. Alternativet för den som vill ha marknadsekonomi och socialt ansvarstagande genom en gemensamt finansierad välfärd.

Våra viktigaste lokala förslag

Barn och Unga

Skolan som även inkluderar förskola, arbetar med Elevhälsan i fokus Fritid/skola samverkar i Hälsoråd för att träna demokrati och ge framtidstro Hälsa; primär faktor för att inhämta kunskap

omsorg

Här inkluderas alla former av omsorg God kvalitet är primärt inte utförare Vi kan tänka oss LOV upphandlingar I vår värld finns inga "Brukare"

boende och verkande

En bra boendemiljö som lockar till inflyttning Goda möjligheter på alla sätt att driva företag Vi är partiet som arbetar för ett grönt och sjönära boende utan sjögull Tillgänglighet är av största vikt för L i kungsör

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej!

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

I Kungsör vill vi se ett borgligt styre med Liberalerna som en stark faktor med minst 5 mandat

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan samverka med SD men inte styra med SD

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Kungsör

Kommunen ska öppna ett trygghetsboende för äldre i Valskog

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Många äldre finns i kommundelen som inte vill flytta

Använd jordbruksmark till att bygga bostäder

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Inte tillgänglig jordbruksmark i första hand

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Matsituationen i skolan är ett tillfälle att lära sig goda matvanor

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Kommunen skall inte bedriva konkurrerande verksamhet

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig A och o i vården är god kommunikation

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Självklart

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Alla skall kunna ha en valfrihet när det gäller boende

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Valfrihet!

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Valfrihet

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Kommunen vet själv bäst vad de klarar att ge för service!

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Frihet att välja även skola

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Kultur är viktigt för oss Liberaler

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Redan hög kommunalskatt, satsa på inflyttning

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Kungsörs val:

 • Anställa fler vuxna i kommunala skolor
 • Införa mer rörelseaktiviteter i den kommunala skolan
 • Lägga mer resurser på kommunal service till företag