Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Kungälv

Varför ska väljarna rösta på er?

Liberalerna är oppositionspartiet i Kungälv med egen budget och tydliga förslag mot den styrande majoriteten av S och M. Vi har förslag om sänkt skatt, mer resurser till skola och omsorg samt en ledning som lyssnar till sina medborgare och ser företag och föreningar som en tillgång.

Våra viktigaste lokala förslag

Sänk skatten

Liberalerna är det enda parti i Kungälv som har lagt en hållbar budget med sänkt skatt som gynnar såväl den enskilda individen som skola och omsorg. Styret med socialdemokrater och moderater prioriterar skyhöga överskott framför verksamhetens välgång och struntar i att renovera kommunens byggnader. Liberalerna står för förändring!

Framtiden börjar i klassrummet

Vi ska ha en skola som hjälper alla barn och elever att lyckas och förmår dem att växa som individer. För detta behöver vi skickliga, välbetalda lärare som får resurser till fortbildning, lugn och ro i klassrummet och extra resurser med anpassningar till de barn som behöver det. Det svenska språket är avgörande för att lyckas i skolan.

Bort med droger och kriminalitet, stärk tryggheten

Nyttjandet av droger och otryggheten ökar i Kungälv. Vi måste bli bättre på att samarbeta med polis, kommuninvånare, näringsliv och föreningsliv för att stärka tryggheten och mota kriminalitet. Tillsammans bygger vi ett starkt och tryggt samhälle. Liberalerna ger resurser till samarbete och trygghet framför höga överskott.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Liberalerna vill styra Kungälv tillsammans med partier som röstar för våra förslag till skattesänkningar för medborgarna och där fler resurser tillförs skola och omsorg samt att krafttag tas mot droger och bidrar till mer trygghet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

L ska styra med partier som genomför våra förslag och delar våra värderingar.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Kungälv

Kommunen ska arbeta för att bromsa inflyttningen till Kungälv

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Vi ska växa som en del av Göteborgsregionen. Vi är en tillväxtkommun som stått stilla i årtionden men som nu ligger i topp i Sverige gällande inflyttning. Våra skatteintäkter ökar, arbetslösheten minskar. Vi bidrar till Sveriges tillväxt.

Kommunen ska säga ja till mer havsbaserad vindkraft utanför Kungälvs kust

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Vindkraft behövs men ska placeras där den gynnar ekosystem, inte stör havsbaserat näringsliv, besöksnäring eller boende. Västkusten är tätt befolkat.

Kungälvs kommun ska vara med och finansiera höghastighetsjärnvägen Skagerrakbanan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Våra rikspolitiker borde förstå att en förbindelse mellan Oslo och Göteborg kommer att gynna Sverige som land därav ska staten prioritera och bekosta dylik sträckning av höghastighetsjärnväg. Med ny teknik klarar vi detta bygge utan större påverkan på miljön och till gagn för framtida generationer som väljer tåg i stället för bil.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Vi ser hellre att vi bildar fler råd och hittar andra samarbetsformer med medborgare, näringsliv och föreningar. Frågor som gynnar ett gott framtida samhälle löser sig sällan genom ja eller nej i en folkomröstning. De kräver diskussioner, att man lyssnar på varandra och bidrar till förändring.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Bor man och vill ha arbete eller ta emot bidrag i Sverige ska man lära sig svenska. Svårare än så är det inte.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Att starta en friskola kan aldrig innebära att du bara tar emot elever som du själv plockar ut. Tar man emot skattebetalarnas pengar ska man också ta ansvar för vad en kommun förväntas göra.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kommunen kan genom sina bolag bidra till fler laddstolpar samt ge möjlighet till privata aktörer att göra detsamma.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kungälvs kommun har tagit emot väldigt få människor med flyktingstatus de senaste decennierna. Nu växer vi och då ökar ansvaret på oss som kommun. Antalet vi tar emot ska följa de regler som finns för mottagande och hänsyn skall tas till de förutsättningar vi har gällande bl.a. möjlighet till boende.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig De friskolor vi har i kommunen sköter sig bra. Liberalerna är för bildandet av friskolor och så länge de klarar tillsynen ska de få finnas. De som bildar friskolor ska alltid drivas av att det är eleverna och deras utveckling som står framför eget vinstintresse.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Kulturen är näring för själen och stödet till kulturverksamhet ska ökas. Socialdemokraters och Moderaters effektiviseringsiver har gått ut över såväl skola som omsorg och kultur. Det vill Liberalerna ändra på.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Liberalerna är det enda parti i Kungälv som har lagt en hållbar budget med sänkt skatt som gynnar såväl den enskilda individen som skola och omsorg. Styret med socialdemokrater och moderater prioriterar skyhöga överskott framför verksamhetens välgång och struntar i att renovera kommunens byggnader. Liberalerna står för förändring!

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Kungälvs val:

 • Dela ut gratis busskort till ungdomar
 • Utöka det förebyggande arbetet mot kriminella nätverk
 • Utöka elevhälsan i kommunens skolor