Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Kramfors

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vill satsa på skolan, vård/omsorg, och företagande som skapar arbetstillfällen. Det som gör vår kommun attraktiv och som ökar inflyttningen .

Våra viktigaste lokala förslag

Skola

Allt börjar med en bra skola. Kunskap och utbildning är vår politik. Kunskap skapar möjligheter. Alla elever ska bli sedda och uppmärksammade o skolan. Målet ska vara att 100% av eleverna klarar grundskolan med godkända betyg. Ordning och reda ska råda i skolorna. Vi vill förbättra lärarnas förutsättningar att fokusera på sin huvuduppgift att undervisa i klassrummet.

Vård och omsorg/Seniorboende

Anpassa, förbättra, samt modernisera vården och omsorgen. Möjliggöra för kommunen att anställa läkare. Fler olika former av boenden behövs för pigga åldersrika. Minska ensamheten genom samarbete med pensionärsföreningar och andra organisationer.

Tillväxt i kommunen

Vi göra vår Kramfors till en attraktiv kommun att bo i och att bedriva verksamhet i. För detta behövs en bra skola, väl fungerande samhällsservice, attraktivt boende och en välfungerande infrastruktur. Det är mycket viktigt att vi blir fler i kommunen och arbetar hårt för att få en ökad inflyttning. Samtliga detaljplaner bör ses över och ges en vidare beskrivning.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi ser helst att det blir en borgerlig majoritet (L,M,C,KD)efter valet

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej inte av de partier som är representerade i Kommunfullmäktige.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Kramfors

Inga skolor ska läggas ned i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Finns ingen anledning att lägga ner några skolor. De skolor som finns idag ska vara kvar.

Kommunen ska öppna en ungdomsgård i Kramfors

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Mycket positivt och viktigt eftersom det inte finns någon i nuläget. Ungdomsgården ska vara en trygg plats.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Tycker att barnen själva får välja om man vill äta vegetarisk mat eller inte. Med tanke på miljö och kvalité är det bra att satsa på närproducerat

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Kommunen ska inte bedriva osund konkurrens.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: En förbättrad arbetsmiljö, bättre scheman med rätt arbetsbelastning är viktigare än en kortare arbetsdag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Endast om det rör sig om någon mycket stor och övergripande fråga. Påverkan kan ske genom organisationer, politiker, medborgarförslag mm

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är viktigt att man förstår och gör sig förstådd med den man ska hjälpa. Det är också mycket bra om man kan något/några andra språk eftersom det finns vårdtagare från andra länder som inte är så bra på svenska.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi vill att fler ska kunna äga sitt boende och tror att ett privatägande leder till bättre underhåll samt att framtida vinst hamnar hos ägare. På sikt är ett privat boende billigare och underhållet sköts bättre.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Liberalerna är för en ökad valfrihet. Det ska vara kvalitén på utförda tjänster som avgör och det spelar större roll än vem som som är utförare kommunal eller privat. Brukaren väljer

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kommunen ska ha ett visst ansvar för att stödja att få fler att stanna för att handla och för besöksnäringen. Samtidigt måste ske en synergi mellan privata företag och bostadsrättföreningar att bygga upp en infrastruktur för framtiden.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Flyktingar bör fördelas lika mellan mellan Sveriges kommuner.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Vi är för valmöjligheten och skulle välkomna privata alternativ.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Bibliotek, teater, musik och konst är mycket viktigt för välbefinnandet för gammal som ung.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Vi vill inte höja skatten, snarare försöka att sänka den genom att jobba smartare. .

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Kramforss val:

 • Byta ut kommunens fordonspark till fossilfria fordon
 • Förstärka resurserna till elevhälsan i kommunens skolor
 • Införa en maxgräns för hur många anställda en hemtjänsttagare möter