Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Kil

Våra viktigaste lokala förslag

Skapa förutsättningar för en skola som passar alla

Idag är det många barn som "misslyckas" i skolan på grund av att de inte får det stöd de behöver. Vi vill ha fler speciallärare och fler mindre klasser och fler resurspersoner.

Valfrihet inom äldreomsorgen

De årsrika ska kunna bestämma över sina egna rutiner och sin vardag. Vi vill underlätta så de som vill bo kvar hemma ska kunna göra det. De som vill bo på särskilt boende ska lätt kunna få en plats. Valfriheten ska inte försvinna för att man blir äldre.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Kil

Ett nytt industriområde ska byggas på Runnevål

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi tycker att placeringen av ett industriområde på Runnevål är olämplig pga närheten till bostäder. Förutom störande ljud ökar även tunga trafik i området. Vi tycker att kommunen ska göra en översyn av området för att säkerställa att befintliga industritomter används på rätt sätt.

400 bostäder ska byggas runt Nedre Fryken

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi ser att intresset för att bosätta sig i Kils kommun är högt och vi vill att Kil ska vara en attraktiv kommun att bosätta sig i.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det ligger i tiden att äta mer vegetariskt då det finns en bevisad klimatpåverkan av köttproduktion. Vi ser däremot risken att många skolbarn kommer att hoppa över lunchen. Det kött som serveras i skolorna ska vara ekologiskt och närproducerat till övervägande del. Kompletteras med närings- och miljökunskap.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Förslaget är bra men i många fall kan privata och kommunala bolag komplettera varandra. Kommunala bolag får aldrig konkurrera ut privata bolag och prissättningen i kommunala bolag ska vara marknadsmässiga.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Inom äldreomsorgen i kommunen krävs allt mer planering i arbetet och budget för att kunna behålla den service som efterfrågas. Det är idag svårt att anställa inom vården. Förslag är istället att se över hur äldreomsorgen idag planeras för att skapa en attraktiv arbetsplats för medarbetare och kunna tillgodose den service som efterfrågas.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kommunmedlemmarna får vart fjärde år rösta fram representanter som ska representera medlemmarna vid poliska beslut. Kommunmedlemmar har idag chans att lämna medborgarförslag och åsikter på de politiska förslag som läggs fram. Förslag är att utveckla medborgardialogen.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är viktigt för vårdtagare inom kommunen att kunna ha en god kommunikation med den personal som de träffar dagligen. Vi lägger även vikt på att varje medarbetare ska kunna känna sig bekväm i samtal med vårdtagare.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vid byggnation av lägenheter krävs en viss standard. De kommunala hyresrätterna ska ha en hyra som gör det möjligt att hålla den standard som krävs, och som gör det ekonomiskt möjligt för underhållning av fastigheterna.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Ökad valfrihet för vårdtagaren och gynnar näringsliv i kommunen.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kommunen ska tillhanda hålla laddstoplar på personalparkeringar inom ramen för förmånsbeskattning och underlätta för privata aktörer att sätta upp laddstolpar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi ser inte att det finns ett problem idag för kommunen att ta emot flyktingar. Kil har tidigare tagit emot få flyktingar i förhållande till många andra kommuner. Flyktingmottagande är ett sätt att hjälpa människor i kris. Se möjligheten att ta tillvara på kompetenser som dessa personer kan tillföra både inom privat och kommunal sektor.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Idag drivs ingen skola i kommunen av privata företag, men vi ser ljust på om privata företag vill etablera sig i Kil.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Kultur är ett sätt för människor att uttrycka sig och skapa. Kulturskolan gör idag ett bra arbete.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Kommunens budget ska vara baserad på planerat och genomtänkt arbete i de kommunala verksamheterna. Vi förespråkar att utveckla kommunen så att fler vill och kan bosatta sig i Kil. Fler kommuninvånare resulterar i allt fler skattebetalare.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Kils val:

 • Avskaffa delade turer inom vård och omsorg
 • Minska antalet elever per klass i kommunens skolor
 • Utöka elevhälsan i kommunens skolor