Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Katrineholm

Varför ska väljarna rösta på er?

Kommunen behöver Liberalerna för att sätta fullt fokus på kommunens kärnuppdrag. Skola, vård och omsorg måste stå i fokus fullt ut. Vi vill ha ett styre som satsar på barnen redan i förskolan för att sedan fortsätta med totalt fokus på barnen från förskoleplats och uppåt i stadierna. Vi behöver utveckla äldrevården för bättre möta den nya tidens krav!

Våra viktigaste lokala förslag

Läslyftet

Idag lämnar var tionde elev årskurs 6 utan godkänt i svenska. Svenska språket är avgörande för att tillgodogöra sig flera av skolans ämnen till och med matematiken. Därför kommer vi att tillföra extra veckotimmar med fokus på läsning och läsförståelse. Utan att ha språket blir all annan undervisning svår att ta in så därför läsning och småprat om vad som det som läses betyder.

Minska klasstorlekarna

Idag har vi redan i förskola och förskoleklass allt för många barn i grupperna. För barnen tidigt ska få det stöd de behöver och bli sedda måste antalet barn per klass (lärare) minskas drastiskt. Så, i åk F - 3 max 15 elever per klass och åk 4-6 max 20 per klass

Fler undersköterskor

De sjuka och äldres hemtjänst har idag stora svagheter. Dels får de besök av okända vårdare allt för ofta, dels har de inte själva möjlighet att styra vad tiden ska användas till. Vårt förslag är att anställa fler i undersköterskor i verksamhet och därigenom kunna bli mer flexibla i relationen med de som har hemtjänst. Dessutom blir de inom verksamheten allt äldre och behöver mer vård

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

I den perfekta av världar skulle vi gärna styra med egen majoritet men som sagt det är i den bästa av världar. Sett till förutsättningarna kommunalt är det nog KD som ligger närmast till.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kommer inte att styra med varken V eller SD och är även tveksamma till S.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Katrineholm

Guldhuset som planeras vid Stortorget ska byggas på någon annan plats

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Ett hus på förslagen plats kommer att skärma av staden helt mellan norr och söder. Öppna upp mer så att det vackra stationshuset och gamla posten kommer i blickfånget från torget och att torget kommer i blickfånget för de som byter tå i Katrineholm

Kommunen ska ställa krav på motprestation för den som beviljas försörjningsstöd

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Här är det viktigt att skilja på olika former av försörjningsstöd. För de friska i arbetsför ålder är det viktigt att de facto vara ute och ha något att göra och att hela tiden vara redo att ta de jobb som kommer ut. Dvs träna de rutiner som krävs i en anställning. Att inte kräva motprestation riskerar att slå ut människor

En fritidsgård ska öppna i Valla igen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kransorternas barn och unga ska ha samma möjlighet till träffpunkt som de i staden dessutom finns det där (fritidsgården) möjlighet att tidigt upptäcka unga som är på glid

Rosenholms reningsverk ska rustas för att bättre kunna ta hand om läkemedelsrester

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Läkemedelsrester orsakar extrem skada om du kommer ut i naturen,

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Tveksamt till om detta skulle vara till gagn för de brukare som finns inom vård och omsorg dessutom skulle det bli än svårare med schemaläggning för att täcka de behov som finns inom verksamheten. Men i värld där pengar inte är en begränsning skulle man kanske kunna ha det

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Självklart förslag. Personal ska kunna göra sig förstådd i mötet med personer på boende eller i hemmet. Språkkravet är dessutom viktigt för att kunna förstå de skriftliga rutiner och instruktioner som förekommer inom verksamheten

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kommunen ska inte subventionera bostäder. Däremot behöver lagen ändras så att det blir billigare att bygga bostäder!

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kommunen ska möjligtvis etablera laddstolpar men kostnaden för dessa måste betalas genom avgifter för de som använder infrastrukturen

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Självklart ska vi ställa upp i en akut situation men kommunen har tagit emot en stor mängd flyktingar och har idag stora problem med utanförskap. Vi behöver ta tag i den integrationsskulden framför allt för alla de som inte har kommit in på arbetsmarknaden. Vägen till en lyckad integration går via ett arbete, arbetskamrater och egen försörjning.Detta måste vi klara av nu och på sikt

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Så länge det handlar om svensk kött ser jag inget behov av ett sådant förslag eftersom lejonparten av de betande djuren håller landskap öppna, bidrar genom betet till en biologisk mångfald, naturligt gödsel för andra grödor som äts och slutligen betad mark är ypperlig för att binda kol

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi har val var fjärde år - folkomröstningar riskerar att inte se till helheten

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Vi behöver få fler som driver skolor i kommunen. Allt från företag, kooperativa till ideella organsitioner. Det handlar om barns och föräldrars rätt att välja en inriktning som passar dem. Alla ska inte i alla lägen stöpas i samma form

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: För kommuns storlek tycker jag att det satsas otroligt mycket på kulturen redan idag

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Drömmen skulle vara att genom ett större fokus på kommunens kärnverksamheter kunna sänka skatten. Varför? Kommunalskatten slår ohyggligt hårt mot de med låg inkomst och sedan ge tillbaks till de samma genom bostadstillägg och försörjningsstöd är osunt. Sedan är kommunalskatten en konkurrens fördel när det gäller att locka nya invånare

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Katrineholms val:

 • Förbättra kommunens service gentemot företag
 • Minska storleken på barngrupperna i kommunens förskolor
 • Prioritera extra läsning och läsförståelse i kommunens skolor