Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Karlskrona

Varför ska väljarna rösta på er?

Liberalerna är en förutsättning för att vi skall få ett regimskifte och en garanti för liberala reformer. Det behövs fler sociala reformer med fokus på individen

Våra viktigaste lokala förslag

Bättre skola för alla med eleven i fokus

För liberaler är kunskapsskolan sättet att ge alla barn en chans att hitta sin väg och uppnå sin dröm, även om starten i livet ser olika ut. Liberalerna Karlskrona vill se fler vuxna i skolan och fortsatta satsningar på lärarassistenter och elevhälsoteam. Ingen ska lämnas efter men ingen ska hindras från att gå före. Vi vill se utbyggda spetsutbildningar och fler särskilda undervisningsgrupper.

En attraktiv kommun

För att Karlskrona ska kunna utvecklas måste kommunen uppfattas som attraktiv av såväl näringsliv som invånare. Vi vill göra Stortorget till ett levande kulturtorg och öka föreningsbidragen till kulturföreningarna. Vi vill också verka för en utvidgad arbetsmarknadsregion och förbättra kommunikationerna till Skåne, Kalmar och Växjö. Vi vill bygga Bengtsaleden.

En trygg livsmiljö

Karlskrona är en trygg kommun och vi vill säkerställa att den förblir trygg. Vi vill åtgärda klotter och skadegörelse inom 72h och ha kameraövervakning där det behövs. Vi vill se fler boenden i attraktiva lägen och fortsätta att utveckla stadskärnan i samverkan med näringsliv och fastighetsägare.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En borgerlig regering I kommunen ett styre där liberalerna får mest inflytande och i ett majoritetsstyre.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vänsterpartiet

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Karlskrona

Kommunen ska verka för vindkraftsparker i havet söder om Karlskrona

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi behöver mer el i framtiden. Varje förslag måste noga övervägas.

Kommunen ska bygga ett nytt kulturhus vid Stortorget

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Skall vi få ett nytt kulturhus måste vi genomföra nuvarande förslag.

Bengtsaleden mellan Verkö och E22:an ska byggas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det måste bli en ny väg för trafiken från färjan. De stora lastbilarna ställer till problem för trafiken nu.

Kameraövervakning ska införas på brottsutsatta platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Nödvändigt för att få fast brottslingar men också i förebyggande syfte.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Skall vara frivilligt och beslutas av skolan själv.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Sådana bolag skall inte finnas i kommunen

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Inget bra förslag. Blir för dyrt för kommun och svårt att hitta tillräckligt med kompetent personal.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kan vara svårt att få bra alternativ. De valda politikerna få fatta beslut i kontroversiell frågor.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kommunen skall ge förutsättningar för byggande av hyreslägenheter inte finansiera.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Finns redan och mångfald är viktig

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi tar för närvarande inte emot så många.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Vi vill att Internationella Engelska Skolan etablerar sig här.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Det behövs mer pengar till nytt kulturhus, ny kulturskola, kulturföreningarnas hus och höjda bidrag till kulturföreningarna.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Går ej att minska på grund av stora investeringsbehov.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Liberalerna Karlskrona har hoppat över denna fråga