Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Jönköping

Våra viktigaste lokala förslag

Skolan först!

Kunskap är biljetten vidare i livet. Det är därför vi liberaler så envist kämpar för en riktigt bra skola. Alla barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. I våra skolor ska eleverna känna trygghet. I våra skolor har vi välutbildade och engagerade lärare. Det ska finnas skolor med likvärdig utbildning i alla delar av kommunen.

Ingen ska glömmas bort

I vår kommun för vi en aktiv socialpolitik! Vi är uppmärksamma på samhällets brister och misslyckanden. Vi är uppmärksamma på både enskilda och grupper som riskerar att hamna utanför. Vi nöjer oss inte med föråldrade och schabloniserade föreställningar och åtgärder.

Leva hela livet

Årsrika människors självständighet och egenmakt är centrala utgångspunkter i vår äldrepolitik. Samtidigt är omsorgen om äldre en fråga om trovärdighet för vårt samhälle.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Jönköping

Bostäder och kommunal service ska finnas i hela kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Blandad bebyggelse och service behöver finnas så långt det är möjligt i hela kommunen. Liberalerna verkar för en politik på både stad, mindre samhälle och landsbygd.

Odlingsbar åkermark ska skyddas från all form av bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: De är viktigt att vi värnar produktiva vår åkermark, men tätorter behöver också växa på ett naturligt sätt och viktigt att hitta lösningar för detta.

Framkomligheten med bil i tätorten ska förbättras och farthinder tas bort

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är viktigt att uppmuntra till gång och cykeltrafik, och att detta kan göras på ett säkert sätt. Samtidigt är biltrafik nödvändig, speciellt för de som bor på landsbygden och behöver ta sig in till tätorten.

Kommunen ska verka för att den planerade gruvan i Norra Kärr stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Tills dess att tillräckliga underlag för en gruva finns så kan inget beslut tas för ett gruva. Vättern som dricksvatten täckt är viktig och även det omgivande landskapet. Samtidigt som sällsynta jordartsmetaller är viktiga för en hållbar omställning.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är viktigt att uppmuntra till en varierad kost och inte enbart äta kött vid varje måltid, samtidigt som skolorna själva är bra på att balansera upp detta. Det är viktigt att eleverna äter mat för att orka skoldagen. Samtidigt som andra aspekter som hållbarhet och biologisk mångfald.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Det är viktigt med det svenska språket för att kunna ge rätt vård, speciellt till äldre. Samtidigt är andra språk än svenska en tillgång. Värdet av att se till helheten vid en nyanställning är viktigt.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är viktigt att det byggs fler hyresrätter. Här behöver marknaden hitta kostnadseffektiva lösningar. Bostadsbristen gör idag att det råder brist på billiga hyresrätter. Även olika boendeformer behöver byggas.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är viktigt för framtidens välfärd att det bedrivs bra äldreboenden och hemtjänst. Detta kan även privata företag bidra med. Detta ska naturligtvis regleras på ett bra sätt. Privata välfärdsföretag är även en viktigt integrationsmotor.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är viktigt att bygga ut med fler laddstolpar. Detta kan både göras av kommunen och privata aktörer. Detta ska kommunen hålla ihop och skapa förutsättningar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är viktigt att ta hand om fler asylsökande till vårt land, och även av flyktingar från Ukraina. Samtidigt är det viktigt att arbeta med att integrera de som som väljer att bosätta sig i kommunen. Vår kommun har goda förutsättningar för arbete.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Det viktigaste är en bra skolgång för eleverna. Det fria skolvalet ska värnas.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Det är viktigt att bedriva en effektiv och god kommunal förvaltning.

Vilka insatser ska Jönköpings kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Jönköpings val:

 • Förbättra belysningen på otrygga platser
 • Öka insatserna mot våld i nära relationer
 • Öka resurserna till elevhälsan

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Jönköpings val:

 • Bygga ut kommunens cykelvägar
 • Säkra likvärdiga skolor i alla kommundelar
 • Öppna ett äldrecenter där olika komptenser finns samlade