Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Hylte

Varför ska väljarna rösta på er?

För att vi skall få lika stor påverkan på beslut när det gäller våra hjärtefrågor om skolor och äldreomsorg som vi fått under denna perioden.

Våra viktigaste lokala förslag

Mottagningskök på Sjölunda

Vi vill att man bygger ett mottagningskök på Sjölunda i stället för att köra varm mat från Hylte.

Bygga mottagningskök, matsal och gymnastiksal vid Elias Fries skola.

Bygga mottagningskök, matsal och gymnastiksal vid Elias Fries skola för att inte köra varm mat genom hela Hylte och för att eleverna skall slippa åka ner till centrum för att ha gymnastik.

Öka elevhälsa, fler speciallärare

Liberalerna betonar vikten av en jämlik förskola och skola, oavsett var i kommunen man bor. Vi vill se tidiga stödinsatser för att alla barn skall ha möjlighet att lyckas i skolan. Därför är det viktigt att vi ökar elevhälsans, elevassistenternas och speciallärarnas närvaro i förskola och skola.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi fortsätter gärna att samarbeta i Framtid Hylte.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Hylte

En ny skola ska byggas i Rydöbruk

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi vill avvakta med att ta ställning i denna fråga tills ombyggnaden av Torups skola är klar och när vi har en ny skola i Landeryd. Då får vi se över elevunderlaget och göra en bedömning om vi behöver skolan i Rydö.

Kommunen ska arbeta för tåg mellan Halmstad och Hyltebruk

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Snabbare förbindelse till Halmstad och vi kan minska ner antalet bussförbindelser, vilket sparar miljön.

Forum Hylte ska byggas om till kulturhus

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Bra att samla alla kulturaktivitet på samma ställe.

En ny idrottshall ska byggas i Hyltebruk

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Vi behöver en ny idrottshall som kan ersätta Gamla Hallen.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Värt att pröva på något ställe och sedan utvärdera om det är lättare att få personal att stanna kvar.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi bör kunna hantera alla frågor utan att folkomrösta.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Det är viktigt att personalen kan göra sig förstådda när de arbetar med de äldre.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi skall se till att erbjuda färdigplanerade attraktiva områden till de som är bra på att bygga.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är bra om det finns valfrihet, men det kan vara svårt att få till det i vår lilla kommun.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Elbilar är ju framtiden, så det är viktigt att vi som kommun kan erbjuda möjlighet till laddning i alla kommunens orter.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi skall ta emot det antal som tilldelas oss av länsstyrelsen.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Det är bra som det är. Vi måste se till att de nya skolorna som vi byggt och renoverat utnyttjas fullt ut. Det vore inte bra om vi tvingas stänga någon av våra renoverade och nybyggda skolor.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Vi tillhör de kommuner som ligger långt ner på listan, när det gäller pengar till kulturen, så vi vill öka på den budgeten, så vi i alla fall hamnar på den övre halvan.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Önskvärt är att vi kan behålla den kommunalskatten vi har i dag, men stora utmaningar väntar framöver när det gäller investeringar i vatten, avlopp och kommunala vägar.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Hyltes val:

 • Fortsätta med gratis kollektivtrafik i kommunen för äldre och ungdomar
 • Planlägga fler bostadstomter
 • Utöka elevhälsan i kommunens skolor