Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Hörby

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi behöver en annan politisk styrning som präglas av transparants och demokrati. Nuvarande mandatperiod har präglats av skandaler och icke demokrati samt har sparivern har gått för långt.

Våra viktigaste lokala förslag

Förebyggande socialt arbete

Vi vill fokusera på tidiga förebyggande insatser. Detta är viktiga investeringar för att förhindra att barn och unga går fel. Det är en god ekonomi att förebygga utanförskap. Vi vill därför starta upp en fullgod familjecentral och bedriva fältverksamhet för att fånga upp signaler i tid.

Omsorgen

Hemtjänsten måste få mer resurser för att tillgodo se en del av det sociala behov som många av vår äldre är i behov av. Hemtjänsten har utvecklats till en tids robot. Trygghetsboende måste utredas på ett mera seriöst sätt vad gäller vinster och kostnader. Frågan har inte tagits på allvar. Vidare så ska vi levea upp till de krav som ställs vad gäller LSS (lagen om särskilt boende)

Skolan skall ges mer resurser

Vi skall sträva efter bättre måluppfyllelse både vad gäller kunskap och trivsel i skolan. För de behövs resurs för att förstärka med en större vuxen närvaron. Skolan skall vara en lugn och trygg plats så varje elev skall ha en möjlighet att utvecklas utifrån sin egen förmåga. Det är viktigt att även personalen känner trivsel och att det finns en bra arbetsmiljö.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi är ganska samstämmiga.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Egen majoritet alternativt en borglig allians utan SD.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD, V

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Hörby

Alla kommunens beslut ska vara normkritska och verka mot diskriminering

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är en självklarhet att det skall vara så.

Kommunen ska fortsätta tidsbegränsa hyreskontrakten för nyanlända

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: För en lyckad integration är en av grundförutsättningarna att det finns en bra bostad under en längre period.

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Ansiktstäckande slöja är ett hinder för en lyckad integration.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vegetariskt alternativ finns alltid.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kostnaderna måste utredas. Kan ha ett positivt värde om den medför att delade arbetspass slopas.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det finns bättre sätt att arbeta genom till exempel medborgarförslag.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är ett stort problem för vårdtagarna att inte bli förstådda.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi måste hitta andra vägar för att skapa rimliga hyror.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Förutsatt att vinstutdelning stoppas.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Bör kunna hanteras av elleverantörerna.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Mängden flyktingar som vi tar emot till Sverige skall vara stark begränsat. Vi ska solidariskt ta vårt ansvar för de flyktingar vi får tilldelat oss. Allt för en bra integration.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Har gjorts för stora indragningar under innevarande mandatperiod. Kulturskolan skall verka utan avgift för barn och ungdomar.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Där finns så mycket att förbättra och underhålla att det därför inte kan vara aktuellt i nuläget med en minskning kommunalskatten.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Hörbys val:

 • Anlägga en kommunal solcellspark
 • Bygga ett nytt trygghetsboende i kommunen
 • Utöka hemtjänstens resurser