Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Helsingborg

Varför ska väljarna rösta på er?

Liberalerna står alltid på den enskilda individens sida. Vi prioriterar denna lilla människan. Vi går därför till val på en omfattande reformagenda med fokus på skola, integration och trygghet. Vi vill bevara Landborgspromenadens unika utsikt, vårt budskap är tydligt: Inte en tegelsten mer som skymmer vår viktiga utsikt från Landborgen!

Våra viktigaste lokala förslag

Krav på heltidsaktivitet för att kunna få ekonomiskt bistånd

Liberalerna vill ha en stärkt arbetslinje där den enskilde individen ska ges de allra bästa förutsättningarna för att bli en del av arbetsmarknaden och/eller vidare studier. Arbetslinjen stärks genom ett bra företagsklimat, fokus på språk, vuxenutbildning och ett minskat bidragsberoende.

Ordningsvakter och trygghetsvärdar för ett tryggare Helsingborg

En stad som gjorts attraktiv och trivsam har även säkerställt människornas trygghet och säkerhet. Liberalerna Helsingborg vill satsa på en utökning av trygghetsvärdar, kommunala ordningsvakter och möjliggöra för utökad kamerabevakning i Helsingborg.

Allt börjar med språket

Språket är det enskilt viktigaste verktyget för att klara sig genom hela skolan och i förskolan läggs den viktiga grunden till barnens språkutveckling. Barn som går i förskolan skaffar sig bättre färdigheter i svenska språket. Liberalerna vill därför fokusera extra på att ge barn en bra språkutveckling och språkförståelse, inte minst för de elever som har annat modersmål än svenska.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi går till val som ett liberalt borgerligt parti. Får vi inte egen majoritet samarbetar vi med de partier som ger Helsingborg mest liberal politik vilket vi bedömer är de andra borgerliga partierna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kommer inte sitta i ett styre med Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Helsingborg

Avgiftsfri parkering ska införas i centrum på lördagar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: För att bibehålla och värna cityhandeln och ett levande centrum krävs det bra förbindelser med alla former av transportmedel. Därför bör avgiftsfri parkering testas och utvärderas.

Villor ska prioriteras i nya området Östra Ramlösa

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: De kommande åren kommer Helsingborgs befolkning att öka kraftigt. Då behövs fler och mer attraktiva boenden av olika slag.

Det ska hållas fler folkomröstningar i Helsingborgs kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Genom folkomröstningar kan vi politiker höra helsingborgarnas faktiska vilja i viktiga politiska frågor. Hade det inte skett en folkomröstning i frågan om Öresundskraft så hade politiken sannolikt kört över mer än 90% av Helsingborgs befolkning och sålt det, vilket väldigt få ville.

All utförsäljning av kommunal verksamhet ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vissa saker sköter kommunen bättre och vissa saker sköter privata aktörer bättre. Liberalerna har en pragmatisk hållning till utförsäljning och bedömer om det är fördelaktigt eller inte fall till fall. Däremot är en försäljning av Öresundskraft uteslutet.

Odlingsbar åkermark ska skyddas från byggnation

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: I Helsingborg har vi åkermark av väldigt hög kvalitet. Den ska skyddas. Samtidigt har vi en växande befolkning som måste ha någonstans att bo och då måste bostäder byggas. Om bostäder byggs på åkermarker bör det ske på mark med lägre odlingskvalitet.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är redan personalbrist i äldreomsorgen. Om den personal som redan arbetar inom äldreomsorgen skulle arbeta ännu mindre så hade den bristen förvärrats. Samtidigt har arbetsgivare och personal rätt att själva komma överens om avtal som passar dem bäst, inklusive kortare arbetsdagar.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: För att kunna ge bra vård krävs det en fungerande kommunikation. Kan den anställda inte svenska tillräckligt bra drabbar det brukare inom hemtjänst och äldreomsorg.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Att bygga lägenheter med kommunala skattemedel ska vi inte göra men vi bör självklart underlätta bygget av nya hyreslägenheter för privata företag så mycket som möjligt.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vad som är viktigt är inte vem som bedriver hemtjänst och äldreboenden utan att de håller en så hög kvalitet som möjligt. Liberalerna vill att kvalitetskraven ska vara tuffa, det gäller både kommunala och privata verksamheter.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Om Sverige och Helsingborg ska klara av målen i Parisavtalet måste vi bli av med vårt beroende av fossila bränslen. Ett stort steg för detta är fler elbilar. För att det ska vara värt att köpa elbil måste det vara möjligt att ladda dessa på ett smidigt sätt och därför borde kommunen ansvara för att det byggs fler laddstolpar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: I grunden vill vi hjälpa människor som flyr från krig och elände. Detta måste dock ske på ett ansvarsfullt sätt. De som kommer till Helsingborg måste integreras. För att det ska vara möjligt måste Helsingborg bland annat undantas från EBO-lagstiftningen.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Politiken ska inte detaljstyra om fler privata eller kommunala skolor ska etableras. Behovet och efterfrågan ska avgöra det.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Ett rikt kulturliv gynnar alla, både på ett individuellt plan och på ett samhälleligt plan. Kultur bidrar till att forma vår identitet och är meningsskapande. Våra kulturinstitutioner i Helsingborg är fina, och de ska ges all den omsorg som de behöver för att verka optimalt.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Liberalerna vill i grunden att individer ska få behålla så mycket som möjligt av sin lön och därför är en skattehöjning utesluten. Samtidigt har Helsingborg problem som måste lösas. Många av dessa lösningar kräver skattemedel och vi vill därför inte på kort sikt sänka skatten men har som mål att det ska ske i framtiden när dessa problem är lösta.

Vilka insatser ska Helsingborgs stad prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Helsingborgs val:

 • Anlita flera kommunala ordningsvakter
 • Sätta upp fler övervakningskameror
 • Öka resurserna till socialtjänstens fältarbete

Så svarar L: Polisen har inte tillräckligt med resurser. Tills dess att fler poliser kan anställas måste vi ge dem stöd i form av kommunala ordningsvakter, trygghetsvärdar och övervakningskameror. Socialtjänstens har ett enormt viktigt uppdrag gentemot barn och familjer som far illa. De måste få mer resurser så att vi bland annat kan stärka deras möjlighet till uppsökande arbete på skolor.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Helsingborgs val:

 • Införa en fast vårdkontakt i hemtjänsten
 • Minska barngruppernas storlek i kommunens förskolor
 • Utöka tiden på förskolan för arbetssökandes barn

Så svarar L: Hemtjänsten ska vara trygg och förutsägbar. Fast vårdkontakt krävs för att stötta de som behöver det. För att klara av skolan krävs en god kunskap i svenska, då är förskolan väsentlig. Förskolepersonal måste därför ha tid för varje barn, då krävs mindre barngrupper. Så många som möjligt ska jobba. Då måste man ha tid att söka ett jobb. Därför borde arbetssökande barn gå längre tid på förskolan.