Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Hässleholm

Varför ska väljarna rösta på er?

Hässleholm är möjligheternas kommun för alla. Oavsett vem du är och vilka drömmar du bär på ska du som bor här ha möjligheten att forma ditt eget liv och välja din egen väg. Den idén ligger till grund för all liberal politik. Vi är övertygade om att möjligheternas Hässleholm skapas av fria och självständiga individer som tillåts ta ansvar för sina liv.

Våra viktigaste lokala förslag

Fler småföretag ger fler jobb!

Arbetet med att få befintliga företag att trivas och nya att flytta hit ska fortsätta. Näringslivsarbetet ska vara effektivt och resultatorienterat i dialog och samverkan med företagen. Servicen från kommunen ska vara snabb och enkel – svar inom 24h Samverkan mellan gymnasieskolan och företagen är en god förutsättning för försörjning av arbetskraft. Upphandlingar för lokala leverantörer.

Lära för livet!

Låt lärarna vara lärare. Lärarassistenterna bidrar med administrativt stöd och elevhälsoteamen kan jobba utanför klassrummet. Alla elever ska ha möjlighet att utvecklas och vara i den åldersklass som bäst möter elevens behov. Prioritera läsning, Metropolförskolan i Tyringe som exempel. Det måste bli mer attraktivt för erfarna och behöriga lärare att söka sig till skolor med pedagogiska utmaningar.

Språket är nyckeln till frihet!

Integrationsarbetet ska ha fokus på svenska språket, jobb och kunskaper om lagar och regler. Öka fokus på att nå och integrera kvinnor. SFI även för föräldralediga. Språkförskola för barn från tre år med annat modersmål. Förskolan ska motverka hederskulturnormer. 10 grundskoleåret skapar förutsättningar att ta sig vidare för dig som har kommit sent in i skolan.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi tillhör det borgerliga blocket och ser gärna ett styre som står på borgerlig grund.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Ja, det är svårt att se realism och konstruktiva förslag från ytterkanterna.

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Hässleholm

Ett tiotal naturreservat ska bildas nära kommunens tätorter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Naturen är en av kommunens viktigaste resurser både som källa till rekreation och friluftsliv. Kommunala naturreservat bidrar till att kommunen fortfarande har medbestämmande över områdena.

Hässleholms stadskärna ska göras bilfri

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Hässleholm är en till ytan stor kommun med både landsbygd och stad. Staden är en landsortsstad och behöver vara tillgänglig för alla invånare. Liberalerna tycker att mängden stadskärna är lagom mycket bilfri så som det är nu.

Kommunen ska motverka höghastighetsjärnvägen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Skåne behöver en fungerande kollektivtrafik. Det är inte att ta ansvar att satsa närmare 300 miljarder på höghastighetståg, istället för att lägga en bråkdel av den summan för att få fungerande kollektivtrafik för människor i vardagen. Så länge det inte går att visa upp ordentliga ekonomiska kalkyler och samhällsnytta av investeringen kommer vi inte ställa oss bakom denna sortens satsningar.

Fler övervakningsningskameror ska sättas upp

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det här förslaget är både bra och dåligt. Det är bra för att det kan bidra till en större upplevd trygghet och minska brottslighet. Men det är ett problem att samhället övervakar sina medborgare, det är en fråga om integritet.

Odlingsbar åkermark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Liberalerna vill värna den lokala produktionen och den lokala företagsamheten. Men vi behöver också väga in behovet av nya bostäder.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Liberaler har alltid svårt med ordet "obligatoriskt". För oss är möjligheten att få välja själv viktig, även för elever.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Den forskning som finns om sex timmars arbetsdag visar att det varken leder till förbättrad hälsa eller leder till fler jobb.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig En gammal fråga för oss. Språket är nyckeln till frihet! Men vi vill gärna att de som inte klarar språktestet bereds utbildning för att kunna klara testet.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Den här frågan är märkligt ställd. Kommunen ägnar sig inte åt att finansiera lägenheter med skattepengar, det får ingen kommun göra. Däremot ser Liberalerna gärna färre regleringar som bidrar till höga kostnader, men det är en riksfråga.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Valfriheten är viktig. Både att de som använder dessa tjänster ska kunna välja och att de som är arbetstagare inte bara är hänvisade till offentliga arbetsgivare. Hässleholms kommun har flera goda exempel på utmärkt verksamhet i privat regi.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Asylrätten är viktig. Att stå upp för människor i nöd har alltid varit en liberal fråga. Däremot behöver integrationen bli bättre och Liberalerna har ett ambitiöst integrationsprogram som det inte frågas om här.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Valfriheten är viktig. Frågan om att det är kvalitet i skolan kommer alltid att vara en viktigare fråga för Liberaler än frågan om vem som driver skolan.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Kultur gör tillvaron djupare, rikare och mer meningsfull. Hässleholms kommun blir en fattigare kommun utan musik, drama, konst och bibliotek.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Liberalerna ser hellre effektiviseringar som en möjlighet än att omedelbart möta framtida behov med skattehöjningar.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Hässleholms val:

 • Ge företagare service från kommunen inom 24 timmar
 • Ge personer över 85 år plats på boende utan prövning
 • Återinföra bidrag till studieförbunden